BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płókarz Rafał (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Konwersja zadłużenia na akcje i inwestycje w realiach polskich reform gospodarczych
Debt-for-equity and Debt-for-investment Swaps in new Polish Economic Environment
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 135-151, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Konwersja zadłużenia, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja zadłużenia
Debt conversion, Company indebtedness, Debt restructuring
Note
summ.
Abstract
Artykuł opisuje uwarunkowania ekonomiczne, prawne i finansowe wykorzystywania mechanizmu konwersji zadłużenia na akcje lub inwestycje w realiach polskich przemian gospodarczych ostatnich kilkunastu lat. Bogactwo zastosowanych rozwiązań w zależności od zewnętrznych okoliczności ukazuje kreatywność podmiotów gospodarczych i ustawodawcy w trudnych procesach restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw. (oryginalne streszczenie)

The paper describes the economic, legal and financial framework for the mechanism of the debt for equity swaps within the Polish economic transformation process over the last 16 years. The multitude of applied solutions and conversion techniques shows the innovative approach of entrepreneurs and parliament in difficult and complex restructuring processes of Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Chatterii S., Loan Workouts and Debt for Equity Swaps: A Framework for Successful Corporate Rescues. Wiley 2001.
 2. Dowgielski B., Petrolinwest. Konwersja długów. Gazeta Giełdy - Parkiet z 30.01.2009 r.
 3. Ekofundusz [on-line]. [Dostęp 14 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ekofundusz.org.pl.
 4. Lachowski S., Restructuring of a Bad Debt Portfolio in a Commercial Bank in the Midst of an Economic Transition Period. Case Study: Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi. Zeszyty CASE, listopad 1995, nr 57.
 5. Małecki W., Prospects for debt equity conversions in Poland. Warszawa: Instytut Finansów, 1994. Working Paper 1994 , No. 41.
 6. Ministerstwo Finansów [on-line]. [Dostęp 14 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mf.gov.pl.
 7. Ministerstwo Skarbu Państwa [on-line]. [Dostęp 14 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.msp.gov.pl.
 8. Paliński A., Ocena procesu restrukturyzacji trudnych kredytów bankowych w latach 1992-1998 dla wybranych największych polskich banków. Bank i Kredyt 1999, nr 12.
 9. Pangsy-Kania S., Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego. Bank i Kredyt, Dodatek 2001, nr 4.
 10. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, listopad 2008.
 11. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 1691 [Projekt autorstwa Ministerstwa Finansów, ustawy o rekapitalizacji zagrożonych instytucji finansowych] [on-line]. [Dostęp 5 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://orka. sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/A859BDDEB81D67F7C125755F0047D324/$fi-le/1691-pdf.
 12. Wilczyński S. (red.), Prawne i finansowe aspekty restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Warszawa: Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1998.
 13. Wilczyński S., Dlaczego banki są niechętne. Warszawa: Fundacja Edukacji i Badań Rynkowych, 1998.
 14. AKTY PRAWNE
 15. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Dz. U. Nr 192, poz. 1379.
 16. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Dz. U. Nr 210, poz. 2037.
 17. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. Dz. U. Nr 233, poz. 1956 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. Dz. U. Nr 111, poz. 1196 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. Nr 83, poz. 932 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 18, poz. 82 z późn. zm.
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części. Dz. U. Nr 26, poz. 230.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu