BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przenajkowska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ubezpieczenie kredytu jako główny składnik ubezpieczeń finansowych
Credit Insurance as the Main Type of Credit and Surety Insurances
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 153-163, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ubezpieczenie kredytu, Kredyt kupiecki, Ubezpieczenia finansowe
Credit insurance, Trade credit, Financial insurances
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu ubezpieczenia kredytu w kontekście jego miejsca pośród ubezpieczeń finansowych. Artykuł rozpoczyna prezentacja istoty oraz zakresu ubezpieczeń finansowych. Ukazano ponadto analizę polskiego rynku ubezpieczeń finansowych w latach 2000-2007. Ważnym elementem pracy jest charakterystyka ubezpieczeń kredytu obejmująca ich definicję, pełnione funkcje oraz najważniejsze rodzaje. Pracę kończą rozważania dotyczące roli ubezpieczeń kredytu kupieckiego w obliczu kryzysu gospodarczego. (oryginalne streszczenie)

The paper concerns the issue of credit insurances. The first part shows their place amongst the group described as "credit and surety insurances" with the analysis of Polish market in this field. It is followed by their definition, functions they fulfill and most common types that occur. The closer attention is given to the commercial credit, whose role is becoming more important, considering the international financial crisis observed since August 2007, which seriously increases the risk of crediting business partners. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Błoszczyńska M., Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe. Warszawa: Poltext, 2003. ISBN 83-88840-41-X.
 2. Bojnowska A., Konkurencja na rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce [on-line]. [Dostęp 13 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ekonom. univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Bojnowska.pdf.
 3. Handschke J., Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa: Poltext, 1998. ISBN 83-86890-56-8.
 4. Infor.pl [on-line]. [Dostęp 26 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.infor.pl/.
 5. Jaworski M., Jak kryzys, to po polisę ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Businessman.pl 2009, nr 1.
 6. Jaworski M., Polisy do kredytu kupieckiego mogą podrożeć nawet dwukrotnie. W: Bankier.pl [on-line]. [Dostęp 27 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polisy-do-kredytu-kupiec-kiego-moga-podrozec-nawet-dwukrotnie-1887845.html.
 7. Komisja Nadzoru Finansowego [on-line]. [Dostęp 15 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.knf.gov.pl/.
 8. Kukiełka J., Ubezpieczenie kredytu. Warszawa: Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1994. ISBN 83-86069-03-1.
 9. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe: gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych. Bydgoszcz - Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Branta", 2003. ISBN 83-89073-33-1.
 10. Lisowski J, Ubezpieczenia finansowe [on-line]. [Dostęp 18 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ku.ue.poznan.pl/old/upload/6_sciezka_ubfi-nansowe.pdf.
 11. Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń. Warszawa: Poltext, 2003, t. 2. ISBN 83-86890-96-7.
 12. AKTY PRAWNE
 13. Załącznik do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1151.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu