BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żyżyński Jerzy
Title
Wejście do strefy euro - od iluzji do konkretów
Access to the Eurozone - from Illusions to Realities
Source
Ekonomista, 2009, nr 5, s. 579-605, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Euro, Strefa euro, Optymalny obszar walutowy, Polityka walutowa
Euro, Eurozone, Optimum Currency Areas (OCA), Exchange rate policy
Note
summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wpływu zmian kursu walutowego na dynamikę cen w Polsce. Wiedza dotycząca zakresu przenoszenia zmian kursowych na ceny pozwala na ocenę wpływu zmian kursów walutowych na krajową inflację i tym samym na politykę monetarną banku centralnego. Wyniki badań empirycznych wskazują, że w przenoszenie zmian kursowych na ceny importowe, produkcyjne i konsumpcyjne w Polsce jest niepełne, zarówno w krótkim jak i długim okresie czasu. Rezultaty badań są zgodne z argumentami teoretycznymi, wskazującymi na generalnie mniejszy stopień przenoszenia zmian kursowych na ceny importowe towarów bardziej przetworzonych i większy stopień przenoszenia w przypadku towarów mniej przetworzonych. Co więcej, stopień przenoszenia zmian kursowych na ceny importowe wyrobów przemysłowych wzrasta wraz ze wzrostem stopnia ich substytucyjności, a stopień przenoszenia zmian kursowych na ceny importowe surowców i artykułów rolno-spożywczych zmniejsza się w miarę spadku stopnia ich substytucyjności. (abstrakt oryginalny)

The author deals with the question of unpreparedness of the Polish economy to joining the Eurozone. He shows the levels of divergence in income distribution, in the development of the bank sector in terms of its assets related to GDP, and in the financial weakness of the public sector. He discusses the possible effects of the change of currency for the public, showing the results of divergence between the market exchange rate and the purchasing power parity. He advocates throwing away all general argument for access to the Eurozone as creating illusion. Instead he proposes to scrutinize the consequences of currency change at different levels of exchange rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borkowski T., Życie bez konta. 40 proc. Polaków to wykluczeni finansowo, "Gazeta Bankowa", 27.04.2009.
 2. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2000.
 3. Dc Grauwe R, Unia Walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/samozatrudnienie
 5. http://www.economist.com/markets/bigmac/
 6. Jabłoński R., Gawiowski S., Oszczędności Polaków, Raport Money.pl, Wrocław, wrzesień 2008.
 7. Mitraszewska A., Przegląd Światowej Prasy Gospodarczej: Euro nie dla biednych, Gazeta.pl, 12.02.2006.
 8. Nowak A.Z., Ryć K., Tendencje na rynkach finansowych a polski zloty - ujęcie jakościowe, "Studia Europejskie" 2008, nr 2.
 9. Pietraszkiewicz K., Polski sektor bankowy, wykład powielony, Łódź, 27.05.2008.
 10. Taylor M.R, Purchasing Power Parity and Real Exchange Rates, Routledge 2009.
 11. Zyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2009.
 12. Zyżyński J., Stopa podatkowa jako konsekwencja struktury gospodarczej, "Ekonomista" 2008, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu