BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziewiec Gabriela
Title
Idee globalizacji. Perspektywa Josepha E. Stiglitza
Source
Ekonomista, 2009, nr 5, s. 627-646, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Rozwój gospodarczy, Reformy gospodarcze
Globalization, Economic globalization, Economic development, Economic reforms
Abstract
Autorka omawia wizję sprawiedliwej globalizacji Stiglitza. Opiera się ona na wierze noblisty w procesy demokratyczne - siłę dialogu społecznego i potęgę opinii społeczności międzynarodowej. Jego zdaniem, zaangażowana i wykształcona społeczność obywatelska, rozumiejąca, w jaki sposób trzeba wpłynąć na globalizację, żeby działała skutecznie (lub przynajmniej lepiej), może od swoich politycznych przywódców wymagać, aby odpowiednio kształtowali ten proces. Może także wpływać na funkcjonowanie korporacji ponadnarodowych. Oczekiwania konsumentów na coraz tańsze produkty można uznać za jeden z mechanizmów napędzających skompromitowaną już fazę globalizacji. Stiglitz stawia zatem pytanie, czy pragnienie uczciwej polityki i solidarność mieszkańców krajów zamożnych z ludnością krajów rozwijających się będzie zwiastować nadejście nowej fazy globalizacji - „globalizacji z ludzką twarzą". Jego zdaniem tylko taka globalizacja stwarza możliwości dla krajów rozwijających się, a specyfika i interesy tych państw mają wówczas szansę być poważnie traktowane i chronione. Wierzy , że reformy są realne i opowiada się za globalizacją sensu largo, społeczną, demokratyczną i partycypacyjną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cypher J., Dictz J., The Process of Economic Development, Routledge, London 2008.
 2. Haywood A., Ideologie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. IMF, World Economic Outlook Database, September 2006.
 4. Kołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 5. Kolodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 6. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000.
 7. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 8. Krugman R, Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Merton R.K., Członkowie grupy i outsiderzy; rozdział z socjologii wiedzy, w: J. Szacki, Czy kryzys socjologii?, Czytelnik, Warszawa 1977.
 11. North D.C., Efektywność gospodarcza w czasie, w: Współczesne teorie socjologiczne, wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, t. l, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 12. Rawls J., Teoria sprawiedliwości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 13. Stark D., Path Dependence and Privatization Strategies in East Central Europe, "East European Politics and Societies" 1992, t. 6, nr 1.
 14. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 15. Stiglitz J.E., Rynek, globalizacja i ich przeciwnicy, w: anty. TINA. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, J. Żakowski, Sic! Warszawa 2005.
 16. Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 17. Stiglitz J.E., Charlton A., Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 18. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Stiglitz J.E., Turn Left for Sustainable Growth, Economists' Voice, t. 5, wyd. 4, The Berkley Electronic Press, September 2008.
 20. Thurow L., Fortuna sprzyja odważnym. Co robić, by zbudować trwałą i dobrze prosperującą gospodarkę globalną, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2007.
 21. Williamson J., What Washington Consensus Means by Policy Reform, w: Latin America Adjustment: How Much Has Happened?, red. J. Williamson, Institute for International Economics, Washington 1990.
 22. Williamson J., Our Agenda and the Washington Consensus, w: After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America, red. J. Williamson, P.-P. Kuczynski, Institute for International Economics, Washington 2003.
 23. World Bank, World Development Report. World Economic Recession and Prospects for Recovery, Washington 1983.
 24. World Bank, World Development Report. The State in a Changing World, Washington 1997.
 25. World Bank, World Development Report. Building Institution for Markets, Washington 2002.
 26. Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu