BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Ewolucja procedur rejestracji pojazdów a przestępczość ubezpieczeniowa
Evolution of Car Registration Procedures vs. Insurance Criminality
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 397-405, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Nadzór techniczny, Przestępczość ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia komunikacyjne OC
Technical inspection, Insurance fraud, Motor insurance
Note
summ.
Abstract
Większość przestępstw ubezpieczeniowych w Polsce dokonywana jest przy użyciu produktów ubezpieczeń komunikacyjnych. Najpopularniejsze metody wyłudzeń bazują na wykorzystywaniu niedoskonałości procedur rejestracji pojazdów. Niestety, obecnie ciągle możliwe jest w Polsce zarejestrowanie fikcyjnego pojazdu przy użyciu fałszywych dokumentów. Wiele wyłudzeń bazuje na lukach w przepisach dotyczących złomowania zniszczonych w wypadkach pojazdów. Mimo to, wciąż brak jest nowych rozwiązań zdolnych do uszczelnienie systemu rejestracji, a sejm jest o krok od wprowadzenia kolejnych przepisów łagodzących procedury badań technicznych. (oryginalne streszczenie)

Most insurance crimes are committed by the use of motor insurance products. The most popular insurance frauds are based on using vehicle registration regulation gaps. Unfortunately, it is still possible in Poland to register a virtual vehicle by means of false documents. Many frauds are done because of inappropriate regulations concerning crashed cars disposal. There are still no solutions which could improve the car registration system, and the Parliament is going to introduce new lenient regulations concerning vehicle technical inspections. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ministerstwo Infrastruktury [on-line]. [Dostęp 20 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mi.gov.pl/2-482bela920074-1790135-p_4. htm.
  2. AKTY PRAWNE
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 1997, Nr 98, poz. 602 z późn. zm.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1878, z późn. zm.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Dz. U. 2002, Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu