BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasik Bolesław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Świeciu)
Title
Charakterystyka sektorowego programu operacyjnego realizowanego przez FAPA i urzędy marszałkowskie
The Characteristic of SPO Realized by FAPA and Marshal Offices
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 42-48, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Rozwój rolnictwa, Sektorowy Program Operacyjny
Agriculture, Sustainable agriculture, Rural development, Sectoral Operational Programme
Note
summ.
Company
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
Abstract
Zanalizowano proces wdrażania i realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego - Rolnictwo (SPO) przez FAPA (Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa) oraz urzędy marszałkowskie. Głównymi priorytetami wynikającymi z SPO były: rozwój zasobów ludzkich, tworzenie warunków do zwiększania inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju regionów oraz wspieranie obszarów wiejskich poprzez wzrost konkurencyjności rolnictwa.

The aim of the research was to analyze the role of FAPA and marshal offices in realization of the SPO - agriculture actions. There were taken three main tasks by FAPA, mainly concentrated in broadening agricultural knowledge, provisioning of advisory services and preparation of the rural society to initiate community initiatives (Leader+ Programme). An another role of the process, which was due to the marshal offices as local government units, was to obligate to proper usage of water re-sources and preservation of cultural heritage (county restoration). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rola FAPA we wdrażaniu SPO, Biuletyn Informacyjny MRiRW, 2005 nr 3.
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", DzU 2004, nr 197, poz. 2032.
  3. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", 2004, Podstawowe informacje, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  4. System informacji zarządczej, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Warszawa 2006.
  5. Wdrażanie SPO przez ARiMR, Biuletyn Informacyjny MRiRW 2004 nr 11-12.
  6. Wdrażanie SPO przez urzędy marszałkowskie, Biuletyn Informacyjny MRiRW, 2005 nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu