BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Tomasz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Paradygmat ekologiczny w świadomości rolników województwa kujawsko-pomorskiego - perspektywa socjologiczna
Ecological Paradigm in the Light of the Perspective of Farmers Living in Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 56-61, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Świadomość ekologiczna, Badania naukowe
Agriculture, Ecological awareness, Scientific research
Note
summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Zanalizowano badania przeprowadzone przez autora dotyczące świadomości ekologicznej rolników. Badaniem objęto 333 rolników z województwa kujawsko-pomorskiego. Pytano ich m.in. o opinie na temat: degradacji przyrody, stosowania środków chemicznych oraz wpływu produkcji na ochronę środowiska.

The paper shows the of results research on ecological awareness of chosen farmers group from kujawsko-pomorskie voivodship in the context of sustainable development. The ecological awareness is understood as the whole of ideas, values and opinions about natural environment as a place of human beings living. Within the confines of established assumptions there was taken up an exploration of issues connected to relationship between actions taken by the farmers and the natural environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burger T., Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1992.
  2. Kocik L., Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
  3. Kośmicki E., Środowiskowe dylematy ekorozwoju a przyszłość polskiego rolnictwa, "Ekonomia i Środowisko" 1997 nr 1 (10), Białystok.
  4. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
  5. Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Universitas, Kraków 2000.
  6. Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtlanda, PWE, Warszawa 1991.
  7. Poskrobko B., Społeczne czynniki ochrony środowiska, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.
  8. Sadowski M., Struktura świadomości ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" 2000 nr 2 (17), Białystok.
  9. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  10. Woś A., Zegar S.J., Rolnictwo społecznie zrównoważone, lERiGŻ, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu