BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Ocena poziomu i jakości życia w funkcjonalnych rejonach obszarów wiejskich Dolnego Śląska
The Evaluation of the Level and Quality of Life in Functional Areas of Rural Regions in Lower Silesia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 62-67, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Poziom życia, Jakość życia w planie regionalnym, Analiza wskaźnikowa, Badania naukowe
Living standard, Quality of life in regional plan, Ratio analysis, Scientific research
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk
Abstract
Zanalizowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju obrazujące jakość ludności obszarów Dolnego Śląska. Analiza ta dotyczyła warunków mieszkalnych, elementów infrastruktury, korzystania z placówek kulturalnych oraz wydatków na nie ponoszonych. Badaniu poddano trzy powiaty regionu Dolnego Śląska: średzki, jeleniogórski i głogowski. W każdym powiecie wybrano trzy gminy. Kryterium wyboru był zbliżony poziom zaludnienia.

In the article, the level and quality of life were showed as a main aim of sustainable development. The detailed analysis was conducted in the functional regions of Lower Silesia, using statistical office data. The investigations showed the most profitable conditions of level and life quality in Kostomłoty, Udanin, and Malczyce communes located in intensive agriculture region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M., Dreszer E., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, Nr 540, AR, Wrocław 2006.
  2. Adamska H., Jakość życia jako jeden z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, Nr 540, AR, Wrocław 2006.
  3. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2006.
  4. Borys T., Ekonomia a rozwój zrównoważony, [w:] Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacje i pomiary, t. I, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 80-89.
  5. Gawroński K., Wartość informacyjna zbioru danych o środowisku przyrodniczym z punktu widzenia celów ekologicznych i społecznych planowania i zagospodarowania przestrzennego, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 2000.
  6. http://www.isp.org.pl.
  7. "Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2006", Urząd Statystyczny, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu