BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta Iwona (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
System podatkowy jako instrument wspierający zrównoważony rozwój
The Tax System as an Instrument Supporting Balanced Development
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 68-74, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
System podatkowy, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Polityka ekologiczna państwa, Ochrona środowiska
Tax system, Sustainable development, Sustainable agriculture, State ecological policy, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
Zanalizowano powiązania pomiędzy polskim systemem podatkowym a zrównoważonym rozwojem. Autorka próbowała odpowiedzieć na pytanie: czy system ten wspiera zrównoważony rozwój? Omówiła proekologiczne preferencje podatkowe a w szczególności ekologiczną reformę podatkową.

Balanced development, also including rural areas, means the necessity of skillfully combining the laws of ecology and economics, and thus using a set of proper legal and economic regulations, one of those can be a specially created pro-ecological tax system. Taxes play an important part in shaping the price stimulus for both the producers and consumers, and thus can affect the popularization of more environment-friendly technologies, materials or products. The article is an attempt to assess the effectiveness of using tax tools, including the so-called green taxes, in ecological policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Excise Duty Tables, REF 1.024, European Commission, January 2007.
  2. Górka K. (red.), Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, Kraków 1999, www.mos.gov.pl/mos/public/Raporty_opracowania/instr_ekonom/index.html.
  3. Jeżowski P., Ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego, referat na I Międzynarodową Konferencję Naukową "Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie", Lublin 2006.
  4. Jeżowski P., Związki ekonomii z ochroną środowiska, materiały konferencyjne: "Ekonomia a ochrona środowiska" 1999, www.pesk.org.pl/ekokonf_3.html.
  5. Jeżowski P. (red.), Ochrona środowiska i ekorozwój, SGH, Warszawa 2000.
  6. Małecki P.P., Podatki i opłaty ekologiczne, AE, Kraków 2006.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, DzU nr 87, poz. 852 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, DzU nr 29, poz. 257 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu