BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Jan (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa)
Title
Inżynieria rolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Agricultural Engineering and Sustainable Development of Rural Areas
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 77-83, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Rolnictwo zrównoważone, Produkcja żywności, Technologia produkcji żywności
Agriculture, Rural development, Sustainable agriculture, Food production, Food production technology
Note
summ.
Abstract
Zanalizowano rolę inżynierii rolniczej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Inżynieria ma być narzędziem zrównoważonego rozwoju zapewniającym zharmonizowanie celów produkcyjnych, społecznych i ekologicznych oraz elastyczność przy wahaniach koniunktury. Omówiono nowe wyzwania stojące przed producentami żywności i ich wpływ na inżynierię rolniczą.

Current tasks for the agricultural engineering have been presented. An attempt to describe the interrelations between agricultural engineering and the sustainable development of agriculture has been undertaken. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Auernhammer H., The Role of Mechatronics in Product Traceability, Club of Bologna, Vol. 13, Edizioni UNACOMA Service sr1, Roma 2003, s. 61-75.
  2. Dc Castro P., The Quality of Productions. Market Needs. Institutional and Prescriptive Aspects, Club of Bologna, Vol. 13, Edizioni UNACOMA Service sr1, Roma 2002, s. 31-36.
  3. Gołka W., Wójcicki Z., Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolniczego. Monografia, Wydawnictwo IBMER, Warszawa 2006.
  4. Kilian B., Huriey T.M., Malzer G., Economic aspects of precision agriculture: an economic assessment of different site-specific N-fertilization approaches, [w:] Proceedings of the 3rd European Conference on Precision Agriculture, Eds. G. Grenier, S. Blackmore, Agro Montpellier, 2001, Vol. 2, s. 521-526.
  5. Le Clech B., Wiedmann R., Lorgeou J., Simidation of site-specific input management for corn production, [w:] Proceedings of the 3rd European Conference on Precision Agriculture, Eds. G. Grenier, S. Blackmore. Agro Montpellier, 2001, Vol. 2, s. 533-538.
  6. McBratney A.B., Environmental economics & precision agriculture: a simple nitrogen fertilisation example, [w:] Proceedings of the 3rd European Conference on Precision Agriculture, Eds. G. Grenier, S. Blackmore, Agro Montpellier, 2001, Vol. 2, s. 539-543.
  7. Michałek R., Tomczyk W., Problemy eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2002, nr 4(38), s. 5-10.
  8. Pawlak J., Precision Agriculture - Economic Aspects, Precision Agriculture, Academic Publishers, Wageningen 2003, s. 527-532.
  9. Pawlak J., Racjonalna mechanizacja a zrównoważony rozwój rolnictwa, [w.] Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Wydawnictwo IBMER, Warszawa 2005, s. 149-156.
  10. Wójcicki Z., Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Wydawnictwo IBMER, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu