BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golinowska Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pytlarz-Kozicka Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Czynniki wpływające na decyzje producenta rolnego w wyborze środków ochrony roślin
Factors Influencing the Agricultural Producer's Decisions Concerning the Choice Of Means of Plant Protection
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 91-98, wykr., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Środki ochrony roślin, Badania naukowe
Agriculture, Arable farm, Plant protection measures, Scientific research
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk
Abstract
Omówiono badania dotyczące czynników wpływających na decyzje rolników o wyborze środków ochrony roślin. Badaniem objęto 30 gospodarstw rolnych Dolnego Śląska. Dane do analizy zebrano za pomocą ankiety oraz obserwacji. Pytania dotyczyły struktury organizacji gospodarstwa oraz obrotu chemicznych środków ochrony roślin.

In 2006 research was carried out in Lower Silesia in purposely selected agricultural farms with an area from 50 to 200 ha. The purpose of the research was determining the factors influencing the agricultural producer's decisions concerning the choice of means of plant protection in the process of production. The research data were accumulated by means of the questionnaires, and worked upon by means of economical analysis. The research sample included 30 respondents. The qucstioned respondents were characterized by high agricultural quaIifications (60% with secondary or higher agricultural education). They can be described as young, as 76.6% were up to 50 years old. They ran the production activities on their own land (77%) and on rentcd land (23%). In thc analysed population only one producer rented 100% of land. The producers cultivated cereals in 74.1%, while rape constituted 13.9% of production. The process of production was financed mainly (in 80%) from their own means and got supported by bank loans or commodity loans. The respondents stated the following most important factors influencing the agricultural producers' decisions conccrning thc choice of means of plant protection: the price (86%), the possibiiity of negotiations (56.7%), the extensive service (43.3%), the rich assortment (20%), the convenient location (20%). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kędzior A., Badania rynku, metody, zastosowanie, PWE, Warszawa 2005.
  2. Kopeć B., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (wybrane zagadnienia). Skrypt AR we Wrocławiu nr 269, AR, Wrocław 1983.
  3. Łaszczewska E., Marketing środków ochrony roślin w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa, W. Osadkowski (maszynopis), Wrocław 2006.
  4. "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polski" GUS, Warszawa 2006.
  5. "Rocznik Statystyczny Województw", GUS, Warszawa 2006.
  6. Witek T., Górski T., Kern H., Żukowski B., Budzyńska K., Filipiak K., Fiuk M., Strzelec J., Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, IUNG, Puławy 1993.
  7. Wojewódzki Program Rozwoju Sektora Rolno-Spożywczego 2002 (maszynopis).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu