BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Rola banków spółdzielczych w poszerzaniu dostępu rolników do kredytu w Polsce południowo-wschodniej
The Role of Cooperative Banks in Extending Access of Farmers to Credit in South-Eastern Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 120-127, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Kredyt rolny, Banki spółdzielcze, Gospodarstwa rolne
Agricultural credit, Cooperative banks, Arable farm
Note
summ.
Country
Polska Południowo-Wschodnia
Poland South-East
Abstract
Omówiono rolę banków spółdzielczych jako lokalnych instytucji finansowych w kredytowaniu rolnictwa. Przedstawiono dane dotyczące kredytów bankowych wykorzystywanych przez rolników w finansowaniu gospodarstw w południowo-wschodniej Polsce. Zwrócono także uwagę na bariery jakie napotykają rolnicy na rynku kredytowym.

The most important element of agriculture financial system in Poland are cooperative banks. Their part is particularly important in credit giving of dispersed agriculture, which is often beyond interest area of commercial banks. Large meaning of cooperative banks on agricultural credits market is a result of their strong position in rural environment as well as experience in financial service of agriculture. An essential element of their activity model is building and keeping permanent relation-ship with customers characteristic for local banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Daniłowska A., Kobus P., Warunki kredytów dla rolników w bankach spółdzielczych i komercyjnych w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1118, t. 1, AE, Wrocław 2006, s. 173-179.
 2. Frey M.J., Money, Interest and Banking in Economic Development, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1995.
 3. Kata R., Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa rozdrobnionego, "Roczniki Naukowe SERiA", t. V, z. 1, Warszawa-Poznań-Koszalin 2003, s. 90-95.
 4. Kata R., Zając D., Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia kredytowe w rolnictwie rozdrobnionym. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1015, t. 1, AE, Wrocław 2004, s. 358-367.
 5. Kulawik J., Banki lokalne w USA a funkcjonowanie naszych BS-ów, "Bank i Rolnictwo" 2004, nr 2, s. 7-10.
 6. Kulawik J., Celowość interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie, "Wieś i Rolnictwo", 1998, nr 100, s. 62-71.
 7. Kulawik J., Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia, "Bank i Kredyt", 2000, nr 9, s. 31-41.
 8. Michna W., Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja, Studia i Monografie nr 104, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 9. Petrick M., Demand or supply constraints? Financial intermediation in the private farm sector of Moldova, "Quarterly Journal of International Agriculture", 1999, Vol. 24 No 1.
 10. Sprawozdanie z działalności ARiMR w 2004 r., ARiMR, Warszawa 2005.
 11. Sytuacja finansowa banków w 2005 r. Synteza, GINB, Warszawa 2006.
 12. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych 2002, GUS, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu