BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pultowicz Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wycena korzyści społecznych budowy parków wiatrowych jako szansa aktywizacji regionów wiejskich
Social Advantages Assessment of Building Wind Farms as a Chance of Rural Areas Activization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 113-119, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Odnawialne źródła energii, Energia wiatru, Wiatraki, Elektrownie wiatrowe, Aktywizacja obszarów wiejskich
Renewable energy sources, Wind energy, Windmills, Windfarms, Activation of rural areas
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono korzyści społeczne wynikające z zagospodarowania obszarów wiejskich pod budowę parku wiatrowego. Dane do analizy korzyści uzyskano za pomocą badań ankietowych w gminie Darłowo (woj. zachodniopomorskie), gdzie znajduję się farma wiatrowa.

Renewable energy sources, especially wind energy, are corresponding to the concept of sustainable development. Wind energy as a clean, free and environmental safe source of power is one of the significant factors which can enhance activity on rural areas. This kind of renewables can be a great chance to create new work places and improve prosperity of impoverished rural areas. This paper analyzes and assesses social advantages of building wind farms on rural areas, which is a new subject in ecological economic theory. The analysis is based on the research conducted by the author in 2005 in Cisowo and Kopań in Darłowo commune. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów, Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl, z 28.08.2006.
 2. Ciechanowicz W., Energia, środowisko i ekonomia, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 1997.
 3. Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, red. G. Wiśniewski, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, marzec 2000.
 4. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 5. Głoćko W., Oszacowanie rynku energetyki wiatrowej w Polsce, EPA Spółka z o.o. Dział Nowych Technologii http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/art_rynek_energ_pol.htm, z 20.10.2005.
 6. Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004 r., GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2005.
 7. Lorek E., Rozwój zrównoważony energetyki w wymiarze międzynarodowym, europejskim i krajowym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: "Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce", Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 29-30 czerwca 2006 [dokument elektroniczny na prawach rękopisu], http://kee.ae.wroc.pl/konfcrencja/referaty/jlorek.pdf, z 06.07.2006.
 8. Praca dla specjalistów i menedżerów http://www.pracuj.pl, z 17.06.2006a.
 9. Praca dla specjalistów i menedżerów. Grupa Pracuj Sp. z o.o., Portal pracy, kariery i edukacji, http://www.pracuj.pl, z dn. 17.06.06.
 10. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym. Poradnik dla społeczności lokalnej euroregionu Niemen, red. G. Wiśniewski, Polsko-Litewska Izba Gospodarcza, Suwałki 1999, s. 9.
 11. Wykorzystanie Programu SAFIRE do opracowania scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2020, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Elektryfikacji Rolnictwa, mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (EC BREC/IBMER), Energy for Sustainable Development LTD, Warszawa, Overmoor Farm, Neston, Corsham, Wiltshire, marzec 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu