BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szramka Hubert (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
Rola gospodarki leśnej w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
The Part of Forest Economy in Development of Rural Areas in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 137-141, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Modernizacja obszarów wiejskich, Leśnictwo, Gospodarka leśna
Agriculture, Sustainable agriculture, Modernisation of the rural area, Forestry, Forest economy
Note
summ.
Abstract
Szczegółowej analizie poddano rolę gospodarki leśnej w rozwoju rolnictwa. Wskazano funkcje, jakie pełni leśnictwo w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono wpływ leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich. Omówiono także relację pomiędzy ekologizacją leśnictwa a rolnictwem.

The possibility of agriculture and forestry co-operation regarding the development of rural areas of Poland was introduced by the author in his work. The first part presents the process of ecological changes in forestry and making thee effort to implement these changes in agriculture. The second part shows the actions taken by the State Forests regarding the promotion of versatile and balanced forest economy. The emphasis is also put on the influence of the actions taken regarding the development of rural areas, especially pertaining to the creation of new work places. The author points to the importance of the afforestations in raising the value for the tourism and rural recreation areas as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz K., Próba wskazania roli zalesień w polityce agrarnej i w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", T. VII, Z. 4, Warszawa-Poznań 2005, s. 9-13.
  2. Szramka H., Rola leśnych kompleksów promocyjnych w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", T. VII, Z. 4, Warszawa-Poznań 2005, s. 408-411.
  3. Ustawa o lasach z 28 września 1991 r., DzU nr 101, poz. 444.
  4. Zajączkowski K., Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2005.
  5. Ziemblicki M., Analiza możliwości pozyskiwania dodatkowych przychodów w Lasach Państwowych na przykładzie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, praca doktorska, Katedra Ekonomiki Leśnictwa AR w Poznaniu, AR, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu