BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrobocińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu (studium przypadku przedsiębiorstwa "PASZMARK")
Competitiveness of the Enterprise "Paszmark" (Case Study)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 128-134, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Studium przypadku, Kluczowe czynniki sukcesu
Enterprise competitiveness, Small business, Case study, Key success factors
Note
summ.
Company
Przedsiębiorstwo "Paszmark"
Abstract
Na podstawie badań określono czynniki i rodzaje instrumentów konkurowania mających wpływ na budowanie konkurencyjności małego przedsiębiorstwa. Szczegółowej analizie poddano przedsiębiorstwo "Paszmark". Zbadano m.in. zewnętrzne czynniki wpływające na działalność, źródła konkurencyjności oraz instrumenty konkurowania i kluczowe czynniki sukcesu.

The main aim of this article was to identify and determine intensity of factors influencing competitiveness of the enterprise "Paszmark". The results of the research have proved that the most important factor was competition. The enterprise uses in competitiveness' fight Customers Relationship Management techniques and additionally offers high quality product. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Badanie konkurencyjności sektora MSP, 2005, PKPP Lewiatan (www.pkpplevviatan.pl 02.03.2007).
 2. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991 nr 2.
 3. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 4. Chrobocińska K., Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu produkcją żywca wieprzowego, praca doktorska, maszynopis w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw, UWM, Olsztyn 2006.
 5. Gaweł A., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, "Przegląd Organizacji' 2005 nr 5. TNOiK, Warszawa.
 6. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 7. Gradziuk B., Metoda kluczowych czynników sukcesu jako narzędzie oceny pozycji konkurencyjnej gospodarstw rolniczych, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, red. B. Grzybowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2006.
 8. Jakubów L., Źródła sukcesów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, Sopot 2005.
 9. Krupski R., Elastyczność polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2005 nr 11, TNOiK, Warszawa.
 10. Nasalski Z., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo (na przykładzie Warmii i Mazur), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, Sopot 2005.
 11. Nieżurawski L., Skonieczek A., Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, Sopot 2005.
 12. Przybyszewski R., Przedsiębiorstwa w regionie warmińsko-mazurskim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 1, Orgmasz, Warszawa.
 13. Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 14. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 15. Wolak-Tuzimek A., Makroekonomiczne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006.
 16. www.pasze.net (13.03.2007).
 17. Zalewski R.I., Jakość potencjału konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, (red.) E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu