BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Tomasz (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Polityka leśna w Polsce
The Forest Policy in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 142-148, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Gospodarka leśna, Prognozowanie, Metody prognozowania, Modele ekonometryczne
Forest economy, Forecasting, Forecasting methods, Econometric models
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Szczegółowo omówiono zagadnienie polityki leśnej w Polsce. Autor zastosował wygładzanie wykładnicze z użyciem liniowego modelu Holta, który wykorzystał do prognozy powierzchni lasów na terenie Polski na lata 2005 i 2006. Do analizy posłużyły dane z lat 1995-2004 opublikowane przez GUS.

Forest economy belongs to chief economic activities in many countries, as it forms basis of national ecological security stemming from strategic role played by forests. Each state keeping in mind the wealth of its citizens formulates the aims of its Forestry Policy and the ways of their achievement, aiming at various functions of the forest, including those ecological that have direct impact on the development of the natural environment, as well as the social and educational through which its beauty and goodness could be appreciated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  2. Krajowy program zwiększania lesistości, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.
  3. Leśnictwo. Informacje i opracowania statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2005.
  4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU z 2004 r., nr 121 poz. 1266 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu