BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mihajlović Lazo (Faculty of Agriculture Novi Sad, Republic of Serbia), Marković Katarina (Faculty of Agriculture Novi Sad, Republic of Serbia)
Title
The Economic and System-Related Elements of the Agrarian and Rural Development of the Republic of Serbia
Ekonomiczne i uwarunkowane systemowo elementy rozwoju rolnego i wiejskiego Republiki Serbii
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 22-26, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Rolnictwo zrównoważone, Rozwój zrównoważony, Wieś
Agriculture, Rural development, Sustainable agriculture, Sustainable development, Village
Note
streszcz.
Country
Republika Serbii
Republic of Serbia
Abstract
Jako jeden z potencjalnych członków UE, Republika Serbii starała się w ciągu ostatnich kilku lat zharmonizować swoją narodową politykę rolną z mechanizmami leżącymi u podstaw wspólnej polityki rolnej (CAP). Jednym z segmentów strategii dla rozwoju rolnictwa jest rozwój wsi. Ta praca pokazuje rolę, jaką odgrywa rozwój wsi dziś w polityce rolnej Republiki Serbii. Autorzy starają się również wymienić wskazówki dla harmonizacji elementów rozwoju wsi i rolnictwa z ideami akceptowanymi przez UE, koncepcją zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. (oryg. streszcz.)

As one of the potential EU members, the Republic of Serbia strived in the last few last years to harmonize their national agricultural policy with the mechanisms of the Common Agrarian Policy (CAP). Rural development is one of the sections of the agricultural development. This article shows the role, which rural development currently plays in national agricultural policy of the Republic of Serbia. Authors also try to give recommendations for the harmonization of the rural development elements with ideas accepted by the EU, with conception of balanced development of agriculture and rural areas. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bozic D., Bogdanov N., Serbia's Agrarian Policy in the Process of Transition, [in:] Agriculture and the Rural Development of Serbia in the Transition Period, Belgrade 2006.
  2. Serbian Agriculture towards European Integrations, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Resources of the Republic of Serbia, Belgrade 2004.
  3. The Program of Allocation and the Use of Subvention Means in the Domain of Agriculture. Forestry and Water Resources for the year 2006, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Resources of the Republic of Serbia, Belgrade, 2006.
  4. The Serbian Agricultural Strategy, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Resources of the Republic of Serbia, Belgrade, 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu