BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosecki Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Plebankiewicz Edyta
Title
Modelowe ujęcie i komputerowe wspomaganie strategii przetargowej firmy budowlanej
Modelling and Computer-Assisted Approaches to Bidding Strategies in Building Firms
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 636, s. 31-49
Keyword
Przetargi, Przedsiębiorstwo budowlane, Teoria zbiorów, Zbiory rozmyte
Tenders, Construction company, Set theory, Fuzzy sets
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano modelowe ujęcie strategii przetargowej firmy budowlanej oparte na teorii zbiorów rozmytych. Opisano i omówiono program komputerowy umożliwiajacy praktyczne wykorzystanie modelu do wspomagania decyzji przetargowej odnośnie wprowadzanego do oferty poziomu zysku kalkulacyjnego.

article concerns the two fundamental bidding decisions that a building firm must take. The first is selecting the project to bid for; and the second is setting the most appropriate bid price with particular reference to estimated yield. The article briefly presents the authors' own research into factors influencing bidding decisions. It then presents models designed to assist bidding competitive decisions that have recently been developed in the West. The main section of the article is a description of the authors' own bidding strategy model, which uses fuzzy sets theory and their own research into factors influencing bidding decisions at Polish building firms. The idea behind the model is illustrated with a straightforward example. The article then presents the results of analyses of the model's sensitivity to variations in input data and goes on to introduce the &
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 268, 0
Bibliography
Show
 1. Ahmad I., Decision-Support System for Modeling bid/no-bid Decision Problem, "Journal of Construction Engineering and Management" 1990, vol. 116, nr 4, December, s. 595-608.
 2. Ahmad, I. Minkarah, Questionnaire Survey on Bidding in Construction, "Journal of Management in Engineering Division" 1988, vol. 4, nr 3, s. 229-243;
 3. A.A. Shash, Factors Considered in Tendering Decisions by Top UK Contractors, "Construction Management and Economics" 1993, nr 11, s. 111-118.
 4. Fayek A., Competitive Bidding Strategy Model and Software System for Bid Preparation, "Journal of Construction Engineering and Management" 1998, vol. 124, nr 1, s. 1-10;
 5. A. Fayek, Validation and Suitability in Practice of a Competitive Bidding Strategy Model Based on Fuzzy Set Theory, "Control and Intelligent Systems" 1998, vol. 26, nr 2.
 6. Kosecki, E. Plebankiewicz, Czynniki warunkujące decyzje przetargowe polskich przed siębiorstw budowlanych, Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej-Procesy Budowlane 2000, Gliwice-Kokotek 28.09-1.10.2000, s. 93-100.
 7. Kosecki A., Plebankiewicz E., Wspomaganie przygotowania ofert przetargowych w przedsiębiorstwie budowlanym, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 11, s. 22-25;
 8. E. Plebankiewicz, Model strategii przetargowej wykonawcy budowlanego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.
 9. Moselhi O., T. Hegazy, Markup Estimation Using Neural Network Methodology, "Computing Systems in Engineering" 1993, vol. 4, nr 2-3, s. 135-145;
 10. O. Moselhi, T. Hegazy, P. Fazio, DBID: Analogy-based DSS for Bidding in Construction, "Journal of Construction Engineering and Management" 1993, vol. 119, nr 3, September, s. 466-479.
 11. Plebankiewicz E. Kompterowe wspomaganie przygotowania ofert przetargowych w przedsiębiorstwie budowlanym, "Pion-Technologia-Organizacja Budownictwa-Kwartalnik Naukowo-Techniczny" 2000, nr 1, s. 12-14; Plebankiewicz, Model strategii przetargowej...
 12. Plebankiewicz E., A. Kosecki, Nowe modele strategii przetargowej wykonawcy budowlanego, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 9, s. 21-24.
 13. Tavakoli A., J. Utomo, Bid Markup Assistant: an Expert System, "Cost Engineering" 1989, vol. 31, nr 6, s. 28-33.
 14. Wanous M., A.H. Boussabaine, J. Lewis, To bid or not to bid: A Parametric Solution, "Construction Management and Economics" 2000, nr 18, s. 457-466.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu