BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potocki Wojciech
Title
Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii i rzeczywistości
Factors shaping crude oil prices in theory and practice
Source
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 10, s. 1-32, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Ceny ropy naftowej, Ropa naftowa, Stopa procentowa, Modele ekonomiczne
Oil prices, Oil, Interest rate, Economic models
Note
Zawiera rysunki: [1] Nominalna i realna cena ropy naftowej (UDS/boe) i kryzysy ekonomiczne w latach 1978-2008, [2] Zachowanie się ceny ropy naftowej w okresie 1861-2008, [3] Wahania cen ropy wokół długoterminowej linii trendu krańcowych kosztów wydobycia, [4] Nominalna cena ropy naftowej w okresie 1870-2007 oraz prognozy w latach 1970, 1980, 1990, 2000, 2008 do roku 2030 na podstawie modelu Pindycka (skala logarytmiczna), [5] Wpływ ceny ropy naftowej na możliwość zastąpienia ropy przez alternatywne paliwa, [6] Model osiągania krótkoterminowej równowagi na rynku ropy naftowej, [7] Wpływ wielkości zapasów, popytu i podaży na zachowanie się ceny spotowej ropy, [8] Wymagane i rzeczywiste tempo odtwarzania zasobów ropy naftowej, [9] Prognozy EIA ceny ropy naftowej z okresu 1982-2008, [10] Prognozy cen ropy naftowej EIA z roku 2005 i 2008 (USD/boe), [11] Czynniki wpływające na cenę ropy naftowej, [12] Prognoza ceny ropy naftowej w oparciu o dane statystyczne (USD/boe)
Abstract
Celem artykułu jest naświetlenie różnorodnych i złożonych, nie tylko ekonomicznych uwarunkowań mechanizmu kształtowania ceny ropy naftowej. Autor wyjaśnia, że model Hotellinga uznawany był za fundamentalny warunek równowagi rynkowej zasobów nieodnawialnych wiążący jednocześnie (poprzez długoterminową stopę procentową) rynek tego zasobu ze stanem rynku kapitałowego. Jak wszystkie teoretyczne modele nie odzwierciedlające bogatszej i bardziej złożonej rzeczywistości, tak i model Hotellinga należy jednak, zdaniem autora, traktować jako szczególny przypadek rzeczywistych relacji pomiędzy ceną i splotem wielu dynamicznie zmieniających się czynników rynkowych oraz pozarynkowych. Autor twierdzi, że bezkrytyczne i bezrefleksyjne traktowanie danych statystycznych dotyczących zasobów i wydobycia ropy naftowej może doprowadzić do katastrofalnych w skutkach decyzji, a w interesie publicznym leży zmniejszenie konsumpcji ropy naftowej i przyspieszenie rozwoju technologii alternatywnych.

The article examines the influence of various factors on the price of crude oil according to two approaches: American economist Harold Hotelling’s rule of nonrenewable resources and a theory known as the short-term equilibrium approach. Empirical studies show that the Hotelling rule does not hold true in practice, Potocki says, because it is based on unstable assumptions. These include changing extraction costs and variable interest rates, in addition to factors such as market failure and strategic interactions. The short-term equilibrium model describes a crude oil pricing mechanism that is determined by a combination of economic, political and psychological factors among which the equilibrium of crude oil inventories plays a key role. The author is critical of the widespread use of a static resource/production ratio and argues that researchers should think over the consequences of misinterpreting this ratio and the implications of overestimating crude oil resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banks F.E., [2007], The Political Economy of The World Energy, World Scientific Publishing, Singapore.
 2. BP Statistical Review of World Energy, June 2008.
 3. Campbell C.J., Laherrere J.H., [1998], The end cheap oil, Scientific American.
 4. Cohen D., [Dec 17 2008], The price is not right, Energy Bulletin.
 5. Dasgupta R, Heal G., [1974], The Optimal Depletion of Exhaustible Resources, "The Review of Economic Studies", Vol. 41, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources.
 6. Dasgupta E, Heal G., Stiglitz J., [1980], The Taxation of Exhaustible Resources, Working Paper No. 436, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, USA.
 7. Dasgupta P., Stiglitz J., [1981], Resource Depletion Under Technological Uncertainty, "Econometrica", Vol. 49, The Econometric Society.
 8. EIA, US Energy Information Administration, International Energy Outlook 2008.
 9. Farzin Y.H., [1984], Effects of the Discount Rate on Depletion of Exhaustible Resources Exploitation, "Journal of Political Economy".
 10. Hamilton J.D., [2008], Understanding Crude Oil Prices, University of California, San Diego.
 11. Hamilton J.D., [2003], What is Oil Shock?, "Journal of Econometrics".
 12. Hotelling H., [1931], The Economics of Exhaustible Resources, "The Journal of Political Economy", Vol. 39.
 13. Hubbert M.K., [1949], Energy from Fossil Fuels, Science, New Series, Vol. 109, No. 2823.
 14. Hudson B., [March 7, 2008], A Review of EIAs Annual Energy Outlook 2008 Revised to Reflect Energy Independence & Security Act of 2007.
 15. Keynes J.M., [1956], Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza (oryg.The General Theory of Employment, Interest and Money), PWN, Warszawa.
 16. Khanna N., [2003], On The Economics of Non-renewable Resources, Oxford University.
 17. Krautkraemer J.A., [Dec. 1998], Nonrenewable Resource Scarcity, "Journal of Economic Literature", Vol. 36.
 18. Krichene N., [2005], A Simultaneous Equation Model for World Crude Oil and Natural Gas Markets, IMF.
 19. Kronenberg T, [2006], Should we worry about the failure of the Hotelling rule?, Research Centre Jülich, Institute of Energy Research, D-52425 Jülich, Germany.
 20. Kronenberg T, [2004], The Curse Of Natural Resources In The Transition Economies, Maastricht Economic Research Institute On Innovation And Technology (MERIT), University of Maastricht.
 21. Laughton D.G., Sagi J.S., Samis M.R., [September 2000], Modern Asset Pricing and Project Evaluation In the Energy Industry, "The Journal of Energy Literature", 56.
 22. Lynch M.C., [2002], Forecasting oil supply: theory and practice, The Quarterly Review of Economics and Finance 42, Board of Trustees of the University of Illinois, USA.
 23. Pindyck R.S., [2005], Energy Price Increases and Macroeconomic Policy, Massachusetts Institute of Technology, Energy Laboratory.
 24. Pindyck R.S., [1999], The long-run evolution of energy prices, "The Energy Journal".
 25. Potocki W, [2009], Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej, rozdział 8 w Migracja kapitału w globalnej gospodarce, redakcja naukowa Andrzej Szablewski, Difin.
 26. Slade M., [1982], Trends in Natural-Resource Commodity Prices: An Analysis of the Time Domain, "Journal of Environmental Economy Management".
 27. Smil V, [May 17-18, 2006], Energy at the crossroads, Background notes for a presentation at the Global Science Forum Conference on Scientific Challenges for Energy Research, Paris.
 28. Stiglitz J., [1976], Monopoly and the Rate of Extraction of Exhaustible Resources, "American Economic Review".
 29. Sweeney J.L., [2006], Economic Theory of Depletable Resources: Ań Introduction, rozdział 17, [w:] Allen V. Kneese, James L. Sweeney, Handbook of Natural Resource and Energy Economics, Volume 3, Elsevier, Amsterdam.
 30. Taylor J., van Doren E, [04.09.2008], Random Oil, "Forbes".
 31. Yanagisava A., [2008], Decomposition analysis of the soaring crude oil price, The Institute of Energy Economics, Japan.
 32. Ye M., Shore J., [March 2001], Forecasting Crude Oil Spot Price Using OECD Petroleum Inventory Levels, St. Mary's College of Maryland and Department of Energy, U.S.A., the International Atlantic Economic Conference, Athens, Greece.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu