BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzior Zofia
Title
Postawy i zachowania konsumentów w kryzysie - próba identyfikacji
Consumers' attitudes and behaviours in crisis - an attempt of identification
Source
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 51-59
Keyword
Kryzys finansowy, Zachowania konsumenta, Sytuacja gospodarcza, Badania ankietowe
Financial crisis, Consumer behaviour, Economic situation, Questionnaire survey
Note
Zawiera tabele: [1] Podstawowa charakterystyka próby, [2] Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego w pierwszych miesiącach 2009 r. w porównaniu z 2008 r. (w %), [3] Ocena sytuacji gospodarczej Polski w pierwszych miesiącach 2009 r. w porównaniu z 2008 r. (w %), [4] Ocena sytuacji gospodarczej Polski w perspektywie 2010 r. (w %), [5] Źródła informacji o wydarzeniach społeczno-gospodarczych wykorzystywane przez respondentów (w %), [6] Obawy respondentów wobec kryzysu (w %), [7] Produkty, których ceny zdecydowanie wzrosły na przełomie lat 2008/2009 (w %), [8] Opinia respondentów na temat zmiany zachowań konsumentów w 3 pierwszych miesiącach 2009 r. w porównaniu z 2008 r. (w %), [9] Deklarowane rezygnacje z planowanych zakupów na początku 2009 r. (w %), [10] Zachowania konsumentów w kryzysie w opinii respondentów (w %).
Abstract
Według autorki percepcja kryzysu i jego ocena w wymiarze konsumenckim jest determinowana zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, jak i istniejącym poziomem życia i poczuciem bezpieczeństwa ekonomicznego. W artykule omówiono wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na przełomie lutego i marca 2009 r. na próbie 360 konsumentów - mieszkańców woj. śląskiego, których celem było rozpoznanie zmian w zachowaniach rynkowych konsumentów oraz opinii konsumentów o sytuacji gospodarczej kraju i własnego gospodarstwa domowego, postaw Polaków wobec i w warunkach obecnego kryzysu.

In the article, the author presents the results of the sounding survey, carried out in the period of February-March 2009 by way of distributed questionnaire on the sample of 360 consumers, inhabitants of the Silesian Province whose goal was to identify developments in consumers' market behaviours as well as consumers' opinions on the economic situation of the country and one's own household and their attitudes towards and under conditions of the current crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barometr nastrojów ekonomicznych, kwiecień 2009, www.pentor.pl/publikacje_barometr_nastrojow.xml.
  2. Kryzys w głowach konsumentów, www.inwestycje.pl/finanse_osobiste.
  3. Wyniki badania przygotowanego przez On Board PR i przeprowadzone przez PBS DGA w marcu 2009, www.egospodarka.pl.
  4. J. Żakowski, Bezcielesne ofiary kryzysu czyli od neoliberalizmu do neorealizmu, w: Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 44-45.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu