BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golec Anna (Uniwersytet Gdański)
Title
Nadzór korporacyjny w Alternatywnym Systemie Obrotu
Corporate Governance in Polish Alternative Investment Market
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 111-120, tabl., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ład korporacyjny, Kodeks dobrych praktyk, Giełda papierów wartościowych, Alternatywny System Obrotu (ASO)
Corporate governance, Code of Good Practice, Stock market, Alternative Investment Market (AIM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano elementy nadzoru korporacyjnego w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO). Wskazano różnice pomiędzy mechanizmami Corporate Governance funkcjonującymi na rynku regulowanym i alternatywnym. Dokonano oceny skuteczności wdrożenia tego mechanizmu w oparciu o dane empiryczne, zebrane na podstawie informacji publikowanych przez emitentów ASO. (fragment tekstu)

In August 2007 Warsaw Stock Exchange launched an Alternative Investment Market "New Connect", which is supposed to be a source of capital for young, innovative companies. One year later "Code of Best Practice for NC companies" and "Code of Best Practice for NC Nominated Advisors" were released. Although the reporting on compliance will be mandatory in 2010, a brief analysis of the companies' disclosure standards shows, that the NC-Companies' Code recommendations have not been fully implemented in most companies yet. What is more, most of the NC companies seem to be missing competence on CG information policy, even though they are supported by professional Nominated Advisors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2008a), New Connect po roku, Warszawa.
  2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2008b), Dobre Praktyki spółek notowanych na New Connect, Warszawa.
  3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2008c), Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców New Connect, Warszawa.
  4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2007) Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW, Warszawa.
  5. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2009a), http://www.newconnect.pl/index.php?page=orynku
  6. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2009b), http://www.newconnect.pl/index.php?page=statystyki_dzienne
  7. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2009c), http://www.newconnect.pl/index.php?page=lista_autoryzowanych_doradcow&full=l
  8. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2009d), http://www.newconnect.pl/index.php?page=dobre_praktyki
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych Dz. U. z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu