BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobija Dorota (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie / Wydział Zarządzania)
Title
Rola komitetu audytu w zapewnieniu rzetelnego rozrachunku spółki : aspekty regulacyjne
Audit Committees and Accountability Function of Corporations : Regulatory Aspects
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 87-96, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ład korporacyjny, Audyt, Polityka rachunkowości, Komitet audytu
Corporate governance, Audit, Accounting policy, Audit committee
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania
United States of America (USA), United Kingdom
Abstract
Przedstawiono istotę i znaczenie komitetów audytu. Omówiono doświadczenia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii związane z komitetami audytu w perspektywie historycznej. Zaprezentowano również regulacje i praktyki dotyczące komitetów audytu w Polsce.

The paper summarizes the recent developments in corporate governance in Poland, and more specifically looking at the regulatory aspects related to audit committees. The audit committee concept is relatively new on the Polish scene. The listed companies are required to establish such a committee since 2008. The paper discusses the definition of audit committee and the various responsibilities of the committee. It also describes the process of institutionalization on the audit committee in US as UK. The paper ends with some recommendation related to research in accounting and auditing related to audit committees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Burke F. M., Guy D. M., Tatum K. W. (2008), Audit Committees: a Guide for Directors, Management and Consultants, 5th edition, CCH a Walters Kluwer business.
 2. Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees (1999), Report and Recommendations, February, NYSE
 3. Financial Reporting Council (2008a), the Combined Code on Corporate Governance, June
 4. Financial Reporting Council (2008b), Guidance on Audit Committees, October
 5. KPMG Audit Committee Institute (2005), Accounting Judgments, Estimates, and Restatements, Implications for Audit Committee Oversight, jesień
 6. KPMG Audit Committee Institute (2005), Enhancing oversight of Internal Control over Financial reporting, Understanding Challenges, Exploring Value, wiosna
 7. KPMG Audit Committee Institute (2003), Audit Committee Oversight of Taxes and Other Issues, jesień
 8. KPMG Audit Committee Institute (2004), Oversight of auditors, wiosna
 9. KPMG Audit Committee Institute (2004), Exploring Expectations of Audit Committee Effectiveness, jesień
 10. Kuchenbeker J. (2008), Komitet audytu zbędnym balastem, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, 2(14), ss. 17 -22
 11. Rada Giełdy, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (2007), Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do uchwały nr 12/1170/2007
 12. Smardz P. (2008), Funkcjonowanie i rozwój komitetów audytu, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, 2(14), ss. 23-32
 13. US Congress (2002), An Act to protect, investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities law, and for other purposes, H.R. 3763.
 14. Komisja Wspólnot Europejskich, Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 2005/162/WE
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu