BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vashchenko Mykola
Title
Rozwój małych przedsiębiorstw na Ukrainie w okresie transformacji gospodarczej
Development of small enterprises in Ukraine in the period of economic transformation
Source
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 95-105
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Prywatyzacja, Rozwój przedsiębiorstwa
Systemic transformations in the economy, Small business, Privatisation, Enterprise development
Note
Zawiera tabele: [1] Różnice między planową gospodarką socjalistyczną a gospodarką rynkową, [2] Wartość indeksu małej prywatyzacji EBRR oraz liczba zarejestrowanych małych przedsiębiorstw na Ukrainie w latach 1998-2007, [3] Wartość indeksu małej prywatyzacji EBRR oraz udział małych przedsiębiorstw w krajowej sprzedaży towarów, robót i usług na Ukrainie w latach 1998-2007, [4] Wybrane wskaźniki rozwoju małych przedsiębiorstw w niektórych krajach świata w 2001 r.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Zdaniem autora prywatyzacja jako integralny składnik procesu transformacji gospodarki ukraińskiej ma różnokierunkowy wpływ na proces stanowienia i rozwoju małych przedsiębiorstw na Ukrainie. Autor podaje, że im wartość indeksu małej prywatyzacji EBRR była wyższa, tym zarejestrowanych niepaństwowych małych przedsiębiorstw na Ukrainie było coraz więcej. Okazuje się, że prywatyzacja nie miała jednak żadnego wpływu na jakościową stronę funkcjonowania ukraińskich małych przedsiębiorstw. Ich jakościowe charakterystyki, mierzone za pomocą wskaźnika udziału w krajowej sprzedaży towarów, robót i usług w badanym okresie, osiągały coraz mniejszy poziom przy jednoczesnym zwiększaniu się indeksu małej prywatyzacji EBRR. Autor stawia zatem tezę, że prywatyzacja na Ukrainie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i doświadczenie rozwiniętych gospodarek zachodnich nie znalazło swego odbicia w ukraińskich realiach

In the article, the author presented the results of the survey on small enterprises in Ukraine in the period of transformation (1998-2007). The subject matters of the survey are ties between privatisation and development of small enterprises in Ukraine. As the quantitative index, there is chosen the number of registered small enterprises in Ukraine as of 31 December of each successive year of the period of survey. And the qualitative index is the share of small enterprises in the domestic sales of goods, work and services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ì. Akìmova, G. Ŝv'odìauer, Faktori restrukturizaciï pidpriêmstva v Ukraïnì rol'vlasnostì upravlìn's'koï lanki ì lûds'kogo kapìtalu, Ìnstitut Ekonomìčnih Doslìdžen' ta Polìttičnih Konsul'tacìj, 2002, s. 20.
 2. A.Aslund, Čomu v Ukraïnì vìdnovilosâ ekonomìčne zrostannâ?, Ìnstitut Ekonomìčnih Doslìdžen' ta Polìttičnih Konsul'tacìj v Ukraïnì, 2002.
 3. S. Djankov, P. Murreli, Enterprise Restructuring in Transition: A Quantitative Survey, "Journal of Economic Literature" 2002, Vol. XL, September.
 4. J.S. Earle, S. Estrin, Employee Ownership in Transition, in: Corporate Governance in Central Europe and Russia, Volume 2: Insiders and the State, eds. R. Frydman, Ch. Gray, A. Rapaczynski, Central European University Press, Budapest 1996.
 5. S. Estrin, A. Rosevear, Enterprise Performance and Corporate Governance in Ukraine, "Journal of Comparative Economics" 1999, No 27, s. 444.
 6. J S. Estrin, A. Rosevear, Enterprise Performance and Ownership: The Case of Ukraine, "European Economic Review" 1999, No 43.
 7. E. Goldeng, L.A. Grünfeld, G.R.G. Benito, The Inferior Performance of State Owned Enterprises: Is it Due to Ownership or Market Structure?, NUPI Working Papers 2004.
 8. E.P. Golubkov, Sovremennye tendencii razvitâ marketinga "Marketing v Rossii i za rubežom" 2000, nr 4.
 9. J.S. Hellman, Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions, "World Politics" 1998, No 50.
 10. P. Hutchinson, Small Enterprise: Finance, Ownership and Control, "International Journal of Management Reviews" 1999, Vol. l, Issue 3.
 11. M. Jensen, W. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Capital Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, No 3.
 12. D. Kaufman, Diminishing Returns to Administrative Controls and the Emergence of the Unofficial Economy: A Framework of Analysis and Applications to Ukraine, "Economic Policy" 1995, No 19.
 13. D. Kaufmann, Why is Ukraine's Economy - and Russia's - Not Growing?, "Transition" 1997, April.
 14. R. Kiyosaki, S. Lechter, Cash Flow Quadrant, Warner Business Books, New York 2000.
 15. E.E. Mazur, Konceptual'nye osnovy makromarketinga v sfere malogo predprinimatel'stwa, "Marketing w Rossii i za rubežom" 2003, nr 5.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 16, 20.
 17. A. Shleifer, R. W. Vishny, A Survey of Corporate Governance, "Journal of Finance" 1997, Vol. 52, No 2.
 18. C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003, s. 128,138.
 19. Â.Ŝirmer, V.Ì. Dubrovskij ta ìn, Zvìt pro rezul'tati doslìdžen' po proektu: "Vpliv rozderžavlennâ na ekonomìčnu povedìnku ta stan pìdpriĕmstv v kontekstì zagal'noekonomìčnoï situaìï Ukraïnì", Kiïvs'ka konsaltingova grupa, Kiïv 2001, s. 24.
 20. S. Thomsen, T. Pedersen, Ownership Structure and Economic Performance in the Largest European Companies, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, No 6.
 21. Transition Reports of EBRR, available at www.ebrd.com
 22. Transition Report 1998, European Bank for Reconstruction and Development, London 1998.
 23. H. von Zon, Alternative Scenarios for Ukraine, "Futures" 2002, No 34, s. 6.
 24. www.ifc.org/.
 25. www.ukrstat.gov.ua.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu