BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimniewicz Kazimierz
Title
Od Taylora do postmodernizmu
From Taylor to postmodernizm
Source
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 1, s. 25-33, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Zarządzanie, Teorie zarządzania, Rozwój nauki
Management, Management theories, Development of science
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanowiska w kwestii tradycji i nowoczesności w naukach o zarządzaniu. Wychodząc od tradycji, pokazano zręby klasyki zarządzania. Następnie syntetycznie przedstawiono podstawowe tendencje, jakie miały miejsce w gospodarce i zarządzaniu w XX w. Wśród nich dwie zasługiwały na nieco szerszy komentarz, a mianowicie komercjalizacja zarządzania i postmodernizm w zarządzaniu. Pozostaje sprawą do dyskusji, czy te dwa zjawiska są synonimem nowoczesności w zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses traditions and modernity in management. It attempts to answer the question of whether commercialization and post-modernism are synonymous with modernism in management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ciurla M., Hopej M., (1996), Nowe koncepcje w zarządzaniu?, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 2. Dudzik M., (2002), Najpopularniejsze narzędzia zarządzania, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1.
 3. Dvorak P., (2006), Why Management Trends Quickly Fade Away, Wall Street Journal z 26 czerwca.
 4. Fayol H., (1947), Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia W. Wilaka, Poznań.
 5. Florkowski H., (2003), Dzieło generała z Turwi, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan.
 6. Gendo F., Konschak R., (1999), Mythos Lean Production. Die wahren Erfolgskonzepte japanischer Unternehmen, Verlag Betrieb & Wirtschaft, Essen.
 7. Grucki K., (2003), Logistyka a koncepcja konkurowania czasem, [w:] M. Ciesielski (red.), Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Höllermann S., (2005), Managementmoden: sinnvolle Konzepte oder Spielerein?,"New Management", nr 8.
 9. Klimczak B., (2005), Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 10. Koźmiński A.K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 11. Krimsky S., (2006), Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach nauki i biznesu, PIW, Warszawa.
 12. Laskowska A., (2001), Konkurowanie czasem, Difin, Warszawa.
 13. Martyniak Z., (2001), Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 14. Morgan G., (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 15. Piotrkowski W., (2006), Organizacja i zarządzanie: kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 16. Riedel J., (2005), Coaching von Führungskräften: Besser Handeln durch besseres Denken, "Zeitschrift Führung + Organisation", nr 2.
 17. Skodlarski J., (1995), Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku, PWN, Warszawa.
 18. Sokal A., Bricmont J., (1998), Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Wydawca Prószyński i S-ka, Warszawa.
 19. Thommen J.P., (2005), Coaching: Modewort oder modernes Managementinstrument?, "Zeitschrift Führung + Organisation", nr 2.
 20. Welch J., Welch S., (2005), Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 21. Womack J.P., Jones D.T., (2001), Odchudzenie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 22. Wywiad z prof. W. Noszczykiem. Jak zaufać lekarzowi, (2006), "Rzeczpospolita" z 1 września.
 23. Zaugg R.J., (2003), Organisation - Quo Vadis?, "Zeitschrift Führung + Organisation", nr 1.
 24. Zimniewicz K., (1996), Dezydery Chłapowski - praktyk organizacji XIX wieku, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 25. Zimniewicz K., (2004), Aktualność klasyki zarządzania w świetle ustaleń H. Fayola, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu