BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Wiesław (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Title
Dylematy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej obszarów górzystych
Dilemmas of Sustainable Agricultural Production Development in Mountain Areas
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 164-170, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Produkcja rolna, Przemiany demograficzne
Sustainable development, Agriculture, Sustainable agriculture, Agricultural production, Demographic transformation
Note
summ.
Abstract
Poruszono problem zagospodarowania rolniczego terenów górzystych, z uwzględnieniem zachowania zasad rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono istotę i cel rozwoju zrównoważonego obszarów górskich. Omówiono także dylematy dezagraryzacji (tzn. odrolniczenia) gór. Rozpatrzono trzy kwestie ważne dla zrównoważonego rozwoju: zjawisko depopulacji (wyludnienia), zmiany agrarne oraz sytuację produkcji rolniczej i roślinnej.

The article addresses the problem of sustainable development in agriculture in mountain areas. Against the background of indicated necessities of implementing the laws of sustainable development, the author discussed contemporary dilemmas of mountain agriculture. These comprise depopulation and dezagrarization including fallowing and setting aside of agricultural lands and sub-regional deficiency of grass eating livestock. These phenomena not only weaken the regional economics but also cause negative ecological outcomes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w praktyce rolnej, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 4 (125).
 2. Czudec A., Znaczenie rolnictwa w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów górskich, [w:] Formy inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. Konferencja Naukowa AR w Krakowie, SGH, Warszawa-Polańczyk 1996.
 3. Czudec A., Znaczenie środków pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju regionu górskiego województwa podkarpackiego, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" 2004, z. 50.
 4. Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Środowisko i rozwój, Instytut Ochrony Środowiska Warszawa 1993.
 5. Koreleski K., Gawroński K., Magiera-Braś G., Ochrona i kształtowanie środowiska, AR, Kraków 2003.
 6. Kutkowska B., Wspieranie gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na Dolnym Śląsku, AR, Wrocław 2005.
 7. Musiał W., Karpaty Polskie jako obszar problemowy - wybrane aspekty, "Acta Agraria et Silvestria" 2004 vol. XLIII/1.
 8. Musiał W., Problemy rozwoju rolnictwa na obszarach górskich, [w:] Regionalne zrównoważenie produkcji rolniczej w Polsce, Raport P i B. JUNiG w Puławach 2.3, Puławy 2006.
 9. Musiał W., Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju wiejskiego obszarów górskich na przykładzie Karpat, "Wieś i Rolnictwo" 2007 nr 1/134.
 10. Tomczak F., Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR PAN (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa), Warszawa 2005.
 11. Woś A., Zegar J., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu