BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owczarek Agnieszka (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Wpływ działalności rolniczej na degradację i dewastację gleb
Agricultural Activity and Its Influence on the Degradation and Devastation of the Soil
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 171-177, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Grunty rolne, Degradacja środowiska, Degradacja ziemi, Prognozowanie, Ekonometria, Współczynnik Theila
Agriculture, Agricultural production, Arable land, Degradation of the environment, Soil degradation, Forecasting, Econometrics, Theil coefficient
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono analizę wpływu działalności rolniczej na degradację i dewastację gruntów. Przeprowadzono prognozę obszaru gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji i zagospodarowania oraz obszaru gruntów zrekultywowanych i zagospodarowanych na terenie Polski. W tym celu zastosowano metodę wygładzania wykładniczego Browna, natomiast do oceny błędu prognozy - współczynnik Theila. Do badań posłużyły dane publikowane przez GUS, obejmujące lata 1995-2003. (fragment wstępu)

Research was conducted to analyses the agricultural activity and its influence on the degradation and devastation of the soil's natural environment. The forecast describes area of lands which are devastated or degradated and their requirements to be reclaimed and developed, and shows those which are already reclaimed and developed across the territory of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.
  3. Owczarek A., Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi jako szansa na lepsze jutro, Zeszyty Naukowe Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Bydgoszcz 2005.
  4. www.stat.gov.pl - Bank Danych Regionalnych.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu