BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszańska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ochrona gruntów rolnych i leśnych jako element zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich i regionów w Polsce
Protection of Agrarian Lands and Woodlands as an Element of Sustainable Development of Rural Areas and Regions in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 178-185, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Grunty rolne, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Finansowanie ochrony środowiska, Fundusze ekologiczne
Arable land, Sustainable development, Sustainable agriculture, Environmental protection financing, Ecological funds
Note
summ.
Abstract
Poruszono problem ochrony gruntów rolnych i leśnych i ich udział w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich i regionów w Polsce. Omówiono podstawy prawne ochrony gruntów rolnych i leśnych. Przedstawiono analizę oceny efektów wycofywania tych gruntów z użytkowania oraz zagospodarowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Przedstawiono dane dotyczące środków uzyskanych z tytułu wyłączania gruntów oraz możliwości wykorzystania FOGR.

The aim of this paper is an analysis of the problems connected with withdrawal of some territories from usage as agrarian lands and woodlands and evaluating use of the financial resources from the Fund for Protection of Agrarian Areas in Poland between 1995 and 2005. Data for the period analyzed in the paper were provided by the Main Statistical Agency. The analysis of the changes in structure of expenses of the money from the Fund for Protection of Agrarian Areas shows that the decreasing part of the financial resources in the following years was being spent on recultivating land and improving its quality which ought to be the main objective of the Fund for Protection of Agrarian Areas and that those actions were taken just in some of the provinces. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Malinowski P., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich w polityce Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA 2006 T. VIII, Z. 4.
  2. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich", GUS, Warszawa 2001, 2005, 2006.
  3. Urban S., Konkurencja na rynku ziemi rolniczej, Prace Naukowe AE nr 1118, AE, Wrocław 2006, T. 2.
  4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r., DzU z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn. zm.
  5. www.wgik.umwd.pl/fogr/informacje.html z 25.03.2007.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu