BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
Development of Organic Agriculture in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 195-202, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo zrównoważone, Rolnictwo ekologiczne, Gospodarstwa rolne, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Dopłaty dla rolnictwa, Finansowanie inwestycji ekologicznych
Sustainable agriculture, Ecological agriculture, Arable farm, Sustainable development, Payments for agricultural, Financing of the environmental protection
Note
summ.
Abstract
Poruszono problem rolnictwa ekologicznego czyli systemu gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, mającego na celu eliminację środków chemicznych z produkcji. Przedstawiono źródła wsparcia finansowego w takim typie rolnictwie. Dotacje te mogą pochodzić z budżetu krajowego oraz z budżetu Unii Europejskiej. Szczegółowo zanalizowano rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 1999-2005.

Since 1999 organic agriculture in Poland has been developing intensively. In 2005 there were 7183 organic farms which occupied the area of 167 740 hectares. The biggest number of organic farms were located in małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, and lubelskie provinces. Growth in the number of large farms (over 10 hectares) was noticed. Dynamic growth in the area of meadows, postures, orchard. and blueberry plantations has been noticed in the last few years. Since 2003 a dynamic development in organic food processing industry, especially in the area of fruit, vegetable and crops processing, has been observed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Łuczka-Bakuła W., Rolnictwo ekologiczne w okresie globalizacji, [w:] Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji, red. W. Łuczka-Bakuła, AR, Poznań 2004.
  2. Ochrona Środowiska, GUS, Warszawa 2000-2006.
  3. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa 2006.
  4. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, (DzU WE L 198 z 22.07.1991, z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 maja 2002 r. w spawie stawek dotacji przedmiotowych dla rożnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, DzU nr 65, poz. 595.
  6. Rozporządzenie MRiRW w spawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów gospodarczych wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, DzU z 2004 r., nr 72, poz. 655.
  7. Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r., DzU nr 93, poz. 898.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu