BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Henisz-Matuszczak Anna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zmiany dochodowe gospodarstw rolniczych w regionach Polski na podstawie wyników FADN
The Economic Differentiation of Agricultural Farms in Regions of Poland Based on FADN's Results
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 186-194, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Gospodarstwa rolne, Statystyka rolnictwa, Analiza regionalna, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Agriculture statistics, Regional analysis, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
summ.
Abstract
Zanalizowano wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych Polski. Zbadano zmiany następujących kategorii ekonomicznych: produkcji ogółem, kosztów, sald bieżących dopłat i podatków, dochodów. Analizę przeprowadzono według kryterium wielkości i typu gospodarstw za lata 2004 i 2005. Dane do analizy pochodziły ze statystyk FADN (Sieć Danych Rachunkowości Rolnej). Przedstawiono dane dotyczące zróżnicowania regionalnego gospodarstw rolnych według klasy wielkości ekonomicznej oraz według typu produkcyjnego.

The main goal of the study was an analysis of farm incomes in Poland according to regions, what let us come to conclusions about economic differentiation of agricultural farms, based on FADN's results for 2004 and 2005. The analysis was carried out in accordance with regions ("vertical") and through the prism of the production's and income's indexes ("horizontal") under criteria of economic size (ESU) and type of specialization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, AE, Poznań 2004.
  2. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Zróżnicowanie ekonomiczne gospodarstw rolniczych w wybranych państwach i regionach Unii Europejskiej; Rachunek nakładów i efektów, IERiGŻ PiB, Warszawa 2006.
  3. Wyniki FADN dla 2004 r. i 2005 r., IERiGŻ, PIB, Warszawa 2006, 2007.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu