BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa w Polsce
Role of Bee-Keeping for Agriculture in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 203-209, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Produkcja rolna, Rolnictwo, Miód, Produkty pszczele
Agricultural production, Agriculture, Honey, Bee products
Note
summ.
Abstract
Omówiono znaczenie i stan pszczelarstwa w Polsce. Szczegółowo opisano role pszczół w zapylaniu roślin uprawnych oraz możliwość pozyskiwania produktów pszczelarskich. Zwrócono uwagę także na opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce.

This article deals with bee-keeping which is a very important element of agriculture. The most important role of bees in environment is plant pollination. Only beekeepers that have at least 80 colonies and sell honeybees' products to customers may have income high enough to fully support their families. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bornus L., Abc mistrza ogrodnika - pszczelarstwo, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1982.
 2. Bornus L. i in., Hodowla pszczół, PWRiL, Warszawa 1974.
 3. Kołtowski Z., Znaczenie pszczoły miodnej w zapylaniu roślin entomofilnych, 2007, http://www.agrosukces.pl/prod.ros_005.html.
 4. Madras-Majewska B., Majewski J., Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce, [w:] Problemy rolnictwa światowego, t. XV, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 58-68.
 5. Mazak S., Barć odrzańska ma około 2055 lat, "Pszczelarz Polski" 1975 nr 11.
 6. Nogal W., Stan pszczelarstwa w Polsce, "Pszczelarz Polski" 1999 nr 2.
 7. Prabucki J. (red.), Pszczelnictwo, Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin 1998.
 8. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1986", GUS, Warszawa 1987.
 9. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998", GUS, Warszawa 1999.
 10. Rynek Cukru. Stan i Perspektywy, nr 16-29 MRiRW, ARR, lERiGZ, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 11. Szot E., Wszystko o miodzie pszczołach i pszczelarzach, "Boss Rolnictwo" 2001, nr 38.
 12. Witkowska A., Wsparcie rynku produktów pszczelarskich - sezon 2005/2006, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 2, Warszawa 2007.
 13. Wyniki produkcji roślinnej w 2005 r,, GUS, www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu