BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boguszewicz-Kreft Monika
Title
Pomiar emocji w badaniach konsumenckich
Measuring emotions in consumer research
Source
Marketing i Rynek, 2010, nr 1, s. 8-12
Keyword
Badania konsumenckie, Zachowania konsumenta, Psychologia konsumenta
Consumer research, Consumer behaviour, Consumer psychology
Note
summ.
Abstract
Rosnące zainteresowanie emocjami w marketingu rodzi konieczność ich skutecznego pomiaru. W artykule przedstawiono problemy związane z badaniem emocji i zaprezentowano rozmaite metody ich mierzenia. (abstrakt oryginalny)

The growing interest in the role of emotions in marketing creates a necessity to measure these emotions correctly. The article presents issues connected with testing emotions and various methods of measuring them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ch. Derbaix, M.T. Pham, O stworzenie technik pomiaru emocji w marketingu - podsumowanie przesłanek. W: Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, pod red. M. Lambkina i in., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 185.
 2. P.C. Ellsworth, Poziomy myślenia a poziomy emocji. W: Natura emocji - podstawowe zagadnienia, pod red. P. Ekmana, R.J. Davidsona, GWP, Gdańsk 1999, s. 169-170.
 3. M. Haas, Kłamstwo w masce prawdy, rozmowa z P. Ekmanem, "Süddeutsche Zeitung", 23.01.2009. Cyt. za: "Forum" 20.04.-26.04.2009.
 4. E. Haimerl, Emotional or rational advertising? A fatal error in communication and advertising research, "Yearbook of Marketing and Consumer Research" 2008, Vol. 6.
 5. O. Hupp, A. Gröppel-Klein, A. Dieckamann, P. Broeckelmann, K. Walter, Beyond Verbal Scales: Measurement of emotions in advertising effectiveness research, "Yearbook of Marketing and Consumer Research" 2008, Vol. 6.
 6. D. Maison, Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT, GWP, Gdańsk 2004.
 7. C. Moye, Szczęśliwe domy, "Financial Times" 15.09.2007. Cyt. za: "Forum" 8.10-14.10.2007.
 8. K. Poels, S. Dewitte, How to capture the heart? Reviewing 20 years of emotion measurement in advertising, "Journal of Advertising Research" 2006, March.
 9. M.L. Richins, Measuring emotions in the consumption experience, "Journal of Consumer Research" 1997, September.
 10. P. Salovey, B.T. Bedell, J.B. Detweiler, J.D. Mayer, Aktualne kierunki w badaniach nad inteligencją emocjonalną. W: Psychologia emocji, pod redakcją M. Lewisa, J.M. Haviland-Jones, GWP, Gdańsk 2005, s. 636.
 11. K.R. Scherer, Dowody na uniwersalność i kulturową specyfikę wzbudzanych emocji. W: Natura emocji - podstawowe zagadnienia, pod red. P. Ekmana, R.J. Davidsona, GWP, Gdańsk 1999, s. 155-156.
 12. G. Zaltman, How Customers Think: Essential insights into the mind of the market, Harvard Business School Press, Boston 2003, s. 18-19.
 13. http://www.unige.ch/fapse/emotion/resmaterial/resmaterial.html
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu