BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka)
Title
Motywy wyboru szkoły rolniczej przez uczniów zespołu szkół rolniczych w Rudce
Reasons for Choice of an Agricultural Secondary School
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 2, s. 69-75, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Edukacja, Rolnictwo, Szkolnictwo średnie
Education, Agriculture, Secondary education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wykształcenie kierownika gospodarstwa uznawane jest za podstawowy czynnik efektywnościowy procesu produkcyjnego. W rolnictwie waga tego czynnika jest szczególnie duża, ponieważ określa on nie tylko sprawność gospodarowania, ale także skalę działalności. Celem pracy było poznanie motywacji wyboru szkoły rolniczej przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce (woj. podlaskie). Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze szkoły były zainteresowanie uczniów zawodem i planowane przejęcie gospodarstwa rolniczego w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The farm manager education is found to be a productivity determinant of fundamental importance for the production process. Its weight is more considerable in farming, because it determines not only farming efficiency, but also a scale of activity. The study was made to identify reasons for choice of an agricultural school by young people from Agricultural School Complex in Rudka (Podlasie province). The main factors which decided the choice were interest in agricultural occupation and opportunity to take over a farm from parents in future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barro R.J., 1989. Economic growth in a cross section countries. Working Paper No 3120, Cambridge.
 2. Czykier-Wierzba D., 2003. Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności zacofanych regionów Unii Europejskiej wobec procesu globalizacji i integracji. Wnioski dla Polski. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, 123-136.
 3. Elstrand E., 1970. Norvegian experience from extension work in farm management Zesz. Probl. Post. Nauk Rołn., nr 98.
 4. Kulawik J., 2007. Wybrane aspekty efektywności rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr I, 3-16.
 5. Poniatowski J., 1985. Wykształcenie a zawód rolnika. LSW, Warszawa, 24.
 6. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. GUS, Warszawa 2003, 31.
 7. Rocznik Statystyczny RP, GUS Warszawa 2006, 340.
 8. Rudziński M., 1999. Kierunki zmian w kształceniu praktycznym w szkołach rolniczych, [w:] Procesy dostosowawcze szkolnictwa rolniczego do warunków gospodarki rynkowej, red. T. Wieczorek. SGGW, Warszawa, 190-198.
 9. Szemberg A., 1996. Rolnictwo chłopskie w świetle wyników Spisu Rolnego 1994, cz. 1. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, 10.
 10. Wawrzyniak В., 2001. Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 142-159.
 11. Wilkin J., 1998. Bariery edukacyjne i informatyczne, [w:] M. Kłodziński, J. Wilkin: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. FAPA, Warszawa.
 12. Wołoszyn J., 2004. Wiedza istotnym zasobem w rolnictwie. Probl. Roln. Światowego Т. XII. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Wyd. SGGW, Warszawa, 124-133.
 13. Żabko-Potopowicz A., 1977: Pionierzy postępu w rolnictwie polskim. LSW, Warszawa, 249.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu