BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pondel Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wielkopolscy producenci rolni a prośrodowiskowy rozwój gospodarstw rolnych
Farming Producers in Wielkopolska Province and Pro-Environmental Farms Development
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 2, s. 111-120, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarka rolna, Ochrona środowiska, Badania ankietowe
Agriculture economy, Environmental protection, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja opinii wielkopolskich producentów rolnych na temat znajomości metod produkcji przyjaznych środowisku, problematyki oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz działań podejmowanych przez nich na rzecz ochrony środowiska. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w 2007 r. wśród 200 producentów rolnych, z 10 powiatów województwa wielkopolskiego, wytypowanych na podstawie wskaźnika intensywności produkcji rolnej. Około 64% poddanych badaniu producentów rolnych było zdania, iż rolnictwo konwencjonalne nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Do najczęściej podejmowanego w gospodarstwach działania prośrodowiskowego należało zabezpieczenie miejsc magazynowania obornika i gnojowicy - czynność taką podjęło 118 rolników. Skala działań prośrodowiskowych podejmowanych przez poddanych badaniu wielkopolskich rolników być może nie jest imponująca, jednak odsetek gospodarstw rolnych deklarujących takie działania systematycznie rośnie.(abstrakt oryginalny)

The article presents opinions of farming producers in Wielkopolska (Greater Poland) province on their knowledge about the production methods which are environmentally friendly, agricultural and environmental interaction issues as well as actions taken up to protect environment. There were used results of the questionnaire survey, conducted in 2007 amongst 200 farming producers, from 10 districts of the province, marked out by the rate of the agricultural production intensity. About 64% of farming producers put through an examination claimed the conventional farming does not threat the environment. Among pro-environmental actions, the producers protected areas of manure storage most often -118 farmers undertook such an activity. Although a scale of pro-environmental action taken by the farmers was not impressive, the percentage of producers declaring such actions has been systematically increasing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kowalak Z., Ekonomika i organizacja rolnictwa, cz. I, Wyd. eMPi2, Poznań 1997, s. 191-192.
  2. Ochrona środowiska 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 125-234.
  3. Środki produkcji w rolnictwie w 2007 г., GUS, Warszawa 2008, s. 21.
  4. www.arimr.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu