BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiatkiewicz Piotr
Title
Turcja a transfer ropy i gazu do Europy z regionu kaspijskiego
Turkey: the issue of Caspian import of gas and oil to Europe
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 9, s. 18-22
Keyword
Dywersyfikacja branżowa, Bezpieczeństwo energetyczne, Import, Ropa naftowa, Produkcja ropy naftowej, Gazownictwo, Stosunki międzynarodowe
Business diversifiaction, Energy security, Import, Oil, Oil production, Gas manufacture, International relations
Note
summ.
Country
Turcja
Turkey
Abstract
Choć Turcja nie dysponuje własnymi potężnymi zasobami naturalnymi ropy naftowej i gazu ziemnego, trudno nie dostrzec rosnącego z roku na rok znaczenia tego państwa w światowym handlu tymi surowcami. Wynika ono z geopolitycznego położenia Turcji, czyniącego z niej drugie - obok Federacji Rosyjskiej - naturalne źródło redystrybucji surowca kaspijskiego na kontynent europejski. Istotne przesłanki natury politycznej wynikające z sytuacji międzynarodowej w regionie Bliskiego Wschodu kreślą niezwykle korzystne prognozy dla Turcji, nadając całemu procesowi niekoniunkturalny, trwały charakter. Sprzyjają temu bardzo konsekwentne i pełne determinacji działania rządu w Ankarze, który inicjuje i angażuje się we wszelkie projekty i przedsięwzięcia sektora naftowo-gazowego. Nadzwyczajna aktywność, jaką wykazuje się tu turecka polityka zagraniczna, szczególnie w relacjach z państwami kaspijskimi, ma również pozaekonomiczny wymiar. Nie trudno dostrzec w niej zapędy do stosowania schematu działań Federacji Rosyjskiej ze wszystkimi polityczno-gospodarczymi konsekwencjami, które jednakże mogą zostać wdrożone dopiero po umocnieniu pozycji Turcji jako obszaru, z którego jest zaopatrywana w gaz Europa.(abstrakt oryginalny)

Even though Turkey does not own huge natural stores of oil, it is highly difficult not to notice its importance in world's oil trade. This phenomenon is the result of geopolitical location of Turkey, what places this country (right after the Russian Federation) as the second source of Caspian oil redistribution to Europe. Significant circumstances of political kind, which are a result of international situation in the Middle East region, create a highly profitable prognosis for Turkey in this matter. The process seems to become not passing, but ever-lasting, and if not so, at least a permanent condition. It is favoured by actions of the government in Ankara, consequent and full of determination. The authorities initiate and are actively engaged in various projects and undertakings of oil & gas sector, especially of the second one. Outstanding activity being shown here by Turkish foreign policy, especially towards the other Caspian countries, has an aim, but not only the economic one. It is quite easy to notice there an adaptation of Russian actions schema, with its all political and economical consequences. These actions can be brought to life not before Turkey's position as an area supplying Europe with gas consolidates.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Ankarze, http://www.ankara.polemb.net/index.php?document=155.
 2. Bennhold K., Leaders of Turkey and Israel Clash at Davos Panel, "The New York Times", 19.01.2009,http://www.nytimes.com/2009/01/30/world/europe/SOclash.html.
 3. BP Statistical Review of World Energy" 2007, June, s. 27.
 4. Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/ ipsr/t47.xls.
 5. Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/ international/contents.html.
 6. Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html.
 7. http://www.irandaily.com/1388/3466/html/economy.htm.
 8. http://www.thearynew8.com/enelish/ newsdetail.asp?nid=23175.
 9. Ibrahimov A., Status prawny Morza Kaspijskiego w kontekście stosunków międzynarodowych, w: Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, pod red. K. Iwańczuka i T. Kapuśniaka, Lublin 2008, s. 238-241.
 10. Interfax, www.khabar.kz, www.vesti.kz, 27.04.2009.
 11. Kazachstan ratyfikował umowę w sprawie budowy gazociągu nadkaspijskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.kazakhstan.pl/a2009/090429a.090428.htm.
 12. Kazakhstan, Russia and Turkmenistan Agree to Renovate the Caspian Gas Pipeline, Government of the Republic Kazakhstan, http:// en.government.kz/,site/news/052007/16.
 13. Miller A., Moszcznost'.,Jużnogo Potoka" była udwojena po pros'bie Eni, "Wiedomoati", 15.05.2009, http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtnil?2009/05/l5/772649.
 14. Rossijai Turcija dogoworilis'o stroitielstwie gazoprowoda "Jużnyj Potok", http://www,1tv.ru/news/economic/149177.
 15. Shah Denis Taps Primed, http://www.upstreamonline.com/live/ article119108.ece.
 16. Turkmenistan to Launch Russia Gas Pipeline in 2010, Reuters, 15.0C.2008, http://uk.reuters.com/article/idUKL1563346520080715.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu