BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Realizacja przekształceń własnościowych i strukturalnych w rolnictwie Dolnego Śląska (stan na 31.12.2005)
Property and Structural Transformation in the Agriculture in Lower Silesia (until 31st of December 2005)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 210-215, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Przekształcenia własnościowe, Restrukturyzacja rolnictwa
Agriculture, Ownership transformations, Agricultural restructuring
Note
summ.
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Country
Dolny Śląsk
Abstract
Przedstawiono analizę realizacji przekształceń strukturalnych i własnościowych w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 31.12.2005 roku. Zmiany te spowodowane były przemianami systemu gospodarczego. Wszelkie dane pochodziły z raportów Agencji Nieruchomości Rolnych.

Local departament of the APA in Wrocław realizing transformations by the end of December 2005 took over in general 482562 ha. Most of intent properties were mainly leased. About 71% ares of grounds became rented in complexes about surface 100 ha, greater, and 29% in plots to 100 ha. There are no legal acts in range of lease causes, that part of grounds "comes back" from leases, how-ever lease and purchase of grounds influenced in considerable degree the increase and creation of new farming farms on grounds of Lower Silesia and in consequence influenced improvement of agrarian structure in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kutkowska B., Tańska-Hus B., Szybiga K., Łabędzki H., Przemiany społeczno-ekonomiczne w rolnictwie Dolnego Śląska, [w:] Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska, AR, Wrocław 2006.
  2. Raport z działalności ANR w roku 2005, Warszawa 2006.
  3. Tańska-Hus B., Kierunki i metody zagospodarowania Zasobu WRSP na Dolnym Śląsku, [w:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. M. Kołodziński, W. Dzun, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu