BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tratwal-Uglis Natalia (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
System kwot mlecznych a możliwości rozwoju gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku
System of Milk Quotas as a Possibility of Development of Agricultural Farms on Lower Silesia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 223-229, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Gospodarstwa rolne, Mleko, Przemysł mleczarski, Analiza statystyczna, Badania naukowe
Arable farm, Milk, Dairy industry, Statistical analysis, Scientific research
Note
summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Określono jakie możliwości produkcyjno-ekonomiczne i organizacyjne stoją przed rolnikami z terenów Dolnego Śląska, zajmującymi się produkcją mleka po wprowadzeniu systemu kwot mlecznych. Przedstawiono wyniki badań, których celem było wykrycie czynników wpływających na wysokość przychodów ze sprzedaży mleka. Badaniu poddano 32 gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją mleka. Dotyczyło ono pierwszego i drugiego roku kwotowego.

The main aim of the paper is defining what possibilities of production and economic the as well as organizational are standing in front of the farms dealing with milk production in Lower Silesia after the introduction of the milk system of quotas. The study contains first results of investigations concerning the influence of the milk system of quotas on the transformations in agricultural farms. There was undertaken also trial of detection factors which influenced the height of income from the sale of milk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Domańska E., Organizacja rynku mleka w UE, [w:] Producent mleka w Unii Europejskiej. Poradnik dla rolników, Warszawa 2001.
  2. Iwan B., Instrumenty sterowania sektorem mleczarskim w Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe SERiA" 2001 T. III Z. 2, s. 130-135.
  3. Jajuga K., (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, AE, Wrocław 2002.
  4. Kasztelan P., Limitowanie produkcji mleka w Polsce - ocena po dwóch latach działania systemu, "Przegląd Hodowlany" 2006 nr 5, s. 6-10.
  5. Koziński J., Listwan T., Podstawy zarządzania organizacją, Terra, Poznań 1998.
  6. Pilarski S., Wpływ kwalifikacji zawodowych na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych, "Wieś i Rolnictwo" 1988 nr 4, s. 170-184.
  7. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu