BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szpon Jakub (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Zmiany w rentowności produkcji rolniczej w kontekście możliwości wdrażania zasad logistyki na przykładzie branży drobiarskiej
Profitability Changes in Agriculture Production in the Context of Logistics Rules Possibilities Accustoming on the Example of Poultry Branch
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 230-236, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Hodowla drobiu, Przemysł drobiarski, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Logistyka produkcji
Agriculture, Poultry farming, Poultry industry, Estimation of enterprises financial condition, Production logistics
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono kondycje finansową rolnictwa na przykładzie hodowców brojlerów kurzych oraz miejsce i rolę zastosowania logistyki w aspekcie optymalizacji prowadzonej działalności. Ukazano ogólną kondycję w branży drobiarskiej w latach 2000-2005.

Polish integration with EU members forces very deep transformation of Polish agriculture. High market competitiveness is rearranged on profitability of production decrease and it indirectly enforces cultivators to restructure and modernize lead activity. Except investment cost made in agriculture sector, modern logistic concepts improving production process organization and cost optimalization should be introduced. Introducing logistics rules is particularly advisable in intensive production, e.g. in poultry branch. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Abt S. (red.), Logistyka ponad granicami, Wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań 2000.
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
  3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 1996.
  4. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1996.
  5. Juchniewicz M., Transmisja cen na rynku mięsa wieprzowego w Polsce w latach 1996-2000, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 941, AE, Wrocław 2002.
  6. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firm, PWN, Warszawa 2001.
  7. Raporty rynkowe, "Rynek Drobiu i Jaj" nr 10-28, Wydaw. IERiGŻ, Warszawa.
  8. Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw, doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa 2000.
  9. Szpon J., Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie. Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2006.
  10. Ustawa "o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw", z dnia 15.09.2000 roku, DzU Nr 88, poz. 983.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu