BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka)
Title
Wykształcenie ludności rolniczej a zrównoważony rozwój Podlasia
The Education Level of Rural Population and Sustainable Development in Podlasie
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 237-241, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Ludność wiejska, Wykształcenie, Wiedza, Rozwój zrównoważony
Rural population, People's education, Knowledge, Sustainable development
Note
summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Przedstawiono ocenę zmian wykształcenia ludności rolniczej województwa podlaskiego. Wyjaśniono pojęcie wiedzy jako kluczowego zasobu organizacji oraz ukazano dane dotyczące wykształcenia ludności w województwie podlaskim w kontekście rozwoju zrównoważonego.

The paper describes the role of education in sustainable development. The aim was to estimate education level changes of rural population in Podlasie province between 1996 and 2002. The directions of the changes are quite proper and lie in significant growth of number of population with university degree and drop of population with primary education. The analysis shows that the quality of human resources improves systematically, but level of the farmers education is still low and requires working on the changes which will favour new ways of farming. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czyż M., Strategia wdrażania rozwoju zrównoważonego, "Ekonomia i Środowisko" 2000 nr 1(16).
  2. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge - How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Watertown 1998.
  3. Evans C., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
  4. Probst G., Rauba S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, GUS, Warszawa 2003.
  6. Raport z wyników spisów powszechnych 2002. Województwo podlaskie, US, Białystok 2003.
  7. Stonehouse G., Pemberton J.D., Barber C.E., The Role of Knowledge Facilitators and Inhibitors "Long Range Planning" 2001 No. 2 (34).
  8. Wawrzyniak B., Wojtasik B., Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2004 nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu