BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karmowska Grażyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Analiza porównawcza działalności przedsiębiorstw A i B
Comparative Analysis of A and B Enterprises Administration
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 249-257, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Analiza porównawcza przedsiębiorstw, Analiza ekonomiczna, Leśnictwo, Analiza wskaźników finansowych
Comparative analysis of enterprise, Economic analysis, Forestry, Financial indicators analysis
Note
summ.
Abstract
Przestawiono porównawczą analizę ekonomiczną dwóch firm działających w tej samej branży. Badane obiekty są nadleśnictwami, a okres badań obejmuje lata 2002-2005. Zbadano aktywa firm, sytuacje majątkową, sytuację kapitałową, rentowność oraz sprawność działania. Omówiono wyniki przeprowadzonych analiz.

This work aims at the comparative economic analysis of two forest inspectorates. They manage among others the forest economy, the construction and maintenance of the forest tracts and the amelioration facilities as well as the supervision of the forest administration in the woods not owned by the State. The investigation period includes the years 2002-2005. The source data of the analyzed firms were used. The analysis was based on the selected indexes. The analyzed forest inspectorates 'A' and 'B' administer similar areas of about 19.000 ha each. The average yearly employment in the analyzed period equalled 5.476 people. The administration of the forest inspectorate involves the implementation of the sustainable development principle. The comparative analysis of the balance for the years 2002-2005 in both investigated objects indicates the same relations between the assets and liabilities. The structure of assets in both cases indicates a considerable prevalence of the fixed over the movables. The rate of return indicates profits in the forest inspectorates administration in the entire period. The administration effectiveness also indicates beneficial trends in those changes. The average collection and liabilities periods improved, and so did the inventory turnover in each analyzed period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czechowski M., Analiza porównawcza sprawozdań finansowych na przykładzie Nadleśnictwa A i B za lata 2002-2005 (opracowanie nie publikowane), Szczecin 2007.
  2. Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
  3. Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, AE, Poznań 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu