BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonet Danuta (University of Environment and Life Sciences in Wrocław, Poland)
Title
Applying Ratio Analysis to Financial Balance Evaluation of Agricultural Production Cooperative
Zastosowanie analizy wskaźnikowej do oceny równowagi finansowej rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 258-263, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Spółdzielczość rolnicza, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Analiza wskaźnikowa
Agricultural cooperation, Estimation of enterprises financial condition, Financial analysis, Ratio analysis
Note
streszcz.
Abstract
Badania przeprowadzono w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w latach 2001-2005. Analiza wskaźnikowa wykazała, że następujące w analizowanym okresie zmiany w składnikach majątkowych i wynikach finansowych wpłynęły ujemnie na sprawność ekonomiczną Spółdzielni i wskazują na konieczność wprowadzenia zmian strukturalnych umożliwiających pełniejsze dostosowanie Spółdzielni do wymagań rynkowych. (oryg. streszcz.)

The researches were carried out in Agricultural Production Cooperative in years 2001 - 2005. The ratio analysis showed that the changes taking part in the analysed period in capital's components and financial results had a negative effect to the economic efficiency of the Cooperative, and they are showing the need to implement structural changes, enabling fuller adaptation of the Cooperative to the market requirements. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
  2. Bień W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
  3. Kapusta F., Polityka rolna a wyniki działalności gospodarczej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, SERiA, T. VII, Z. 1, Poznań 2006.
  4. Kapusta F., Zastosowanie metody analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa rolniczego, [w:] Przedsiębiorczość i problemy ekologii a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, AR Szczecin, 1997.
  5. Kopeć B., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwie rolnym w zarysie, AR, Wrocław 1983.
  6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa 1998.
  7. Skov A., Finances and management, Placet, Warszawa 1994.
  8. Ostaszewski J., Sprzedaż-kupno przedsiębiorstwa. Ocena standingu finansowego firmy. Wzorców prospekt emisyjny, CIM, Warszawa 1993.
  9. Ziółkowska J., Stan i perspektywy analizy finansowej w rolnictwie, [w:] Komunikaty, raporty, ekspertyzy, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu