BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany w handlu zagranicznym Polski produktami rolno-spożywczymi w latach 1996-2006
Changes in Foreign Trade of Agricultural Products in Poland between 1990 and 2006
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 267-273, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Handel zagraniczny, Handel artykułami żywnościowymi, Handel produktami rolnymi
Foreign trade, Food trade, Agricultural trade
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Omówiono kierunki zmian w handlu zagranicznym Polski produktami rolno-spożywczymi. Zbadano dane z lat 1990-2006. Opisano tendencje w polskim handlu oraz strukturę geograficzną handlu artykułami rolno-spożywczymi. Przedstawiono dane dotyczyły eksportu do krajów UE, krajów b. ZSRR, krajów CEFTA i EFTA oraz do pozostałych państw.

Between 1990 and 2006 increasing tendencies in the foreign trade of agri-food products prevailed. Polish accession to the EU caused a rapid growth of foreign trade turnover. The export growth rate was higher than the growth rate of import, which increased the surplus in the agri-food trade balance. The share of primary products in the total imports of agricultural products has grown and in the total exports has decreased. Since 1993 Poland has been a net importer of primary agricultural products and since 2000 a net exporter of processed products. In 2006 three fourth of Polish exports were destined for, and above two thirds of imports originated from the EU market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dybowski G., Uwarunkowania handlu zewnętrznego Polski towarami rolno-spożywczymi, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998, s. 523-546.
  2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, MRiGZ, ARR, IERGŻ, nr 1-23.
  3. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1998.
  4. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, FAMMU, FAPA, Warszawa 1995, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005.
  5. Stańko S., Stańko A., Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1990-2004, [w:] Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego, T. XIII 2005, SGGW, Warszawa 2005, s. 310-319.
  6. Timofiejuk I., Tablice średniego tempa wzrostu według metody r, "Zeszyty Metodyczne", GUS, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu