BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Menart Łukasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Możliwości rozwojowe przemysłu spożywczego w województwie warmińsko-mazurskim
Prospects of Development of Food Industry in Warmińsko-Mazurskie Voivodship
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 274-280, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Przemysł spożywczy, Rozwój przemysłu, Rozwój gospodarczy regionów
Food industry, Industry development, Economic development of regions
Note
summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Określono potencjał i możliwości rozwoju przemysłu spożywczego w województwie warmińsko-mazurskim na tle całego kraju. Do oceny wykorzystano wskaźnik lokalizacji, jego dynamikę w latach 2003 i 2005 oraz analizę przesunięć. Obszarem badanym było województwo warmińsko-mazurskie, natomiast obszarem referencyjnym - cały kraj. (fragment wstępu)

The main aim of this article was to estimate potential and development prospects of food industry in Warmia and Mazury. To estimate those features, location quotient and shift-share analysis were used. Variables analyzed in the paper were number of enterprises, value of sold production, and employment in province's food industry in comparison with whole country. Research results showed that food manufacturing has weak prospects of development. It needs careful analysis of reasons for decrease of food industry's potential in warmińsko-mazurskie voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brodziński Z., Kowalski A., The location quotient as indicator of rural areas development -powiat giżycki case study, "Economic Sciences" 2004 nr 7.
  2. Hustedde R., ShafFer R., Pulver G., Community Economic Analysis: A How To Manual, Iowa State University Press, 1993.
  3. 0'Donoghue D., Gleave B., A Note on Methods for Measuring Industrial Agglomeration, "Regional Studies" 2000 Vol. 38.
  4. "Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006", GUS, Warszawa 2006.
  5. "Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2006", US, Olsztyn 2006.
  6. Runge J., Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
  7. Santarek K., Szerenos A., Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 12.
  8. Urban R., Stan przemysłu spożywczego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Przemysł Spożywczy" 2006 nr 4.
  9. www.wmsse.com.pl (marzec 2007).
  10. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie warmińsko-mazurskim w 2005 r., US, Olsztyn 2006.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu