BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupińska Wiesława (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie zachodniopomorskim
Selected Aspects of Development of Agri-Tourism in Zachodniopomorskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2003, nr 90, s. 161-170, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Rozwój turystyki, Stowarzyszenia
Agrotourism, Rural tourism, Tourism development, Associations
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Rozwój agroturystyki w Polsce jest uwarunkowany występowaniem atrakcyjnych turystycznie obszarów wiejskich, różnorodnością krajobrazu związanego z rozdrobnioną strukturą agrarną, tradycyjnymi metodami produkcji rolniczej oraz zasobami dziedzictwa kulturowego wsi. Przedstawiono proces rozwoju agroturystyki w województwie zachodniopomorskim, a także opisano różnorodność oferty.

The paper presents the development process of agri-tourism in Zachodniopomorskie Voivodeship (Region), and describes the variety of offers, quality of services, accommodation, facilities and leisure activities in agri-tourist farms in the region. In the Zachodniopomorskie Voivodeship Development Strategy reaching the year 2015, the development of tourism and multifunctional development of rural areas are among crucial operational objectives. They are to be implemented during and after Poland's accession to the EU. Rural borderland areas have their own specific characteristics. The development of those individual rural areas is partially possible thanks to the development of rural tourism. What may be of assistance here is the initiative of local population as well as activity of agri-tourist organisations and local authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu