BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilarski Stanisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Produkty ekologiczne na niemieckim rynku żywności
Ecological Products on German Food Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 296-303, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rynek żywności, Żywność ekologiczna, Handel artykułami żywnościowymi, Badania naukowe
Food market, Organic food, Food trade, Scientific research
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Omówiono dotychczasowy rozwój oraz aktualny stan handlu żywnością ekologiczną w Niemczech. Przedstawiono badania dotyczące certyfikowanej żywności ekologicznej, zarówno przeprowadzone przez autora jak i innych autorów. Opisano rozmiary, strukturę i zmiany zachodzące w obrocie produktami ekologicznymi

At nowadays market, the assortment of organic products responds to nearly all consumers' needs, and offers various equivalents of traditional products. The turnover of organic food increases annually. In 2005 the circulation was 4 billion euro, which was 2.4% of all circulations of food in Germany. The highest sale income of organic products gained traditional detailed shops. To increase their circulations, sale of the other forms of sales decreases. Weil developed market is somehow an effect of expanded market infrastructure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bruhn M., Die Entwicklung der Nachfrage nach Bioprodukten unter besonderer Berücksichtigung des Nitrofen-Geschehens und der Einführung des staatlichen Biosiegels, Institut für Agrarökonomie der Universität Kiel, Kiel 2005.
  2. Łuczka-Bakuła W., Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów, "Wieś i Rolnictwo" nr 2. 2005.
  3. Marktimplementatierung des Bio-Siegels, "Monatsbericht" Marz 2006, www.bio-siegel.de (z 28.05.2006).
  4. Rippin M., Verkaufpreise im ökologischen Landbau, "Ökomarkt Jahrbuch" 2006, ZMP Zentrale Marktund Preisberichtstelle GmbH, Bonn 2006.
  5. Rippin M., Bio-Markt mit starken Zuwacksen, "ZMP Ökomarkt Forum", 27.05.2005, nr 21.
  6. Świderski F., Żywność funkcjonalna i dietetyczna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
  7. Willer H., Yussefi M., The World of Organic Agriculture. Statistics & Emerging Trends 2007, IFOAM, FIBL, 2007.
  8. www.aekolandbau.de (z 9.12.2005).
  9. www.haendler.aekolandbau.de (z 21.11.2005).
  10. www.soel.de (z 28.05.2006 i z 21.11.2005).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu