BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka-Bakuła Władysława (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
Produkty rolnictwa ekologicznego w opinii konsumentów
Organic Products in the Consumers' Opinion
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 288-295, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Żywność ekologiczna, Konsumpcja żywności, Preferencje konsumenta, Badania konsumenckie
Organic food, Food consumption, Consumer preferences, Consumer research
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2006 roku wśród 480 konsumentów będących klientami sklepów z żywnością ekologiczną. Szczegółowo omówiono problem postrzegania aspektów środowiskowych związanych z zakupem i konsumpcją żywności ekologicznej. Zwrócono uwagę na: kryteria wyboru produktów żywnościowych, opinie na temat rynku żywności ekologiczne i genetycznie zmodyfikowanej, częstotliwość i motywy zakupu oraz zaufanie do ekologicznych produktów.

The consumers' opinion on the features, motives of purchase, confidence, and intention of organic food consumption increase in the future were discussed in this article. It was found that the inquired positively perceive organic products in regard to their prohealth features. The features attributed to organics, as well as motives of purchase indicate that. On the contrary, the environmental aspects have less meaning. It proves lower environmental awareness of Polish consumers in comparison to other countries, in which the distinguishing feature of this market segment is connecting the purchase and consumption of organic food with the environmental impact. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Łuczka-Bakuła W., Percepcja żywności ekologicznej przez konsumentów, Roczniki Naukowe SERiA, T. VII, Z. 8, Warszawa-Poznań 2005.
  2. Woźniak L., Dziedzic S., Motywy zakupu produktów rolnictwa ekologicznego w teorii i praktyce, [w:] Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie, red. Z. Zbytek, PIMR, Poznań 2005.
  3. Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., Rynek żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu