BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bečvářová Věra (Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Czech Republic)
Title
The Influence of Agribusiness Market Structure on the Entrepreneurial Environment in a Region
Wpływ struktury rynku agrobiznesu na środowisko biznesowe w regionie
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 304-309, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rynek żywności, Przemysł przetwórstwa rolnego, Agrobiznes, Globalizacja
Food market, Agricultural processing industry, Agrobusiness, Globalization
Note
streszcz.
Abstract
Autorka omawia najważniejsze sygnały zmian powodowanych procesem globalizacji w sektorze agrofood. Zbadano wpływ kształtowania agrobiznesu i jego struktury rynkowej na pozycję firm rolniczych i bezpośrednio powiązane segmenty w obszarze przetwarzania i dystrybucji produktów rolniczych w tym kontekście z perspektywy osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i bieżącej korzyści ekonomicznej w warunkach określonego regionu. (oryg. streszcz.)

The author is discussing the most important signs of changes caused by the globalization process in the agro-food sector. The influence of shaping of agribusiness and its market structure on the position of agricultural companies and directly related segments in the field of the processing of agricultural product in this context from the perspective of achieving competitive advantages and the actual economic benefit in the conditions of the particular region was examined. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bečvářová V., The changes oft he agribusiness impact on the competitive environment of agricultural enterprises, "Agricultural Economics" 2002, Vol. 48(10), pp. 49-455.
  2. Bečvářová V., Podstata a ekonomické souvislosti formováni agrobyznysu, Vyd. MZLU Brno, 2005.
  3. Bečvářová V., Vinohradský K., Přičinné souvislosti diferenciace ekonomického vývoje zemĕdĕlských podniků v regionu NUTS 2 Jihovýchod, Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis, Economics, Management and Trade 2004 Vol. 28.
  4. Bečvářová V., Vinohradský K., The concept of agrarian subsidies and criteria of diverse natural condition in agriculture, "Roczniki Naukowe SERiA" T. VIII Z. 6, Warszawa-Poznań 2006.
  5. Boehlje M.D., Akridge J.T., Kalaitzandonakes N.G., Prepańngfor success in the agribusiness market place, "Journal of Agribusiness" 2002 No 20 (1).
  6. Connor J.M., The Changing Structure of Global Food Markets: Dimensions, Effects, Policy Implications, Conference Paper, The Hague 2003.
  7. Harvey D.R., What do we need to know? Implications of the knowledge economy, the Information society & ICT, Agrarian Perspectives XIV, Prague, 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu