BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziedzic Sylwia (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Woźniak Leszek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rozwój bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych w województwie podkarpackim
The Analysis of Development Degree of Direct Sales of Agricultural Products in Subcarpathia Voivodship
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 310-314, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Gospodarstwa rolne, Sprzedaż bezpośrednia, Produkcja rolna
Arable farm, Direct sales, Agricultural production
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Omówiono wyniki badań, których celem było określenie stanu rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych. Badanie przeprowadzono w czerwcu 2005 r. wśród rolników z województwa podkarpackiego. Przedstawiono wyniki badań dla indywidualnych gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o producentach rolnych, u których wartość sprzedaży bezpośredniej wynosiła powyżej 50% wartości ogólnej sprzedaży gospodarstwa rolnego.

The article presents results of a research on direct sales of agricultural products. The research was conducted in 2005 in Subcarpathia Voivodeship. There was selected a group of 8.9% respondents who find direct sales as a significant source of farm income. In the future, all educational and advisory efforts should be directed first towards this group to enhance its potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adam K., Balasubrahmanyam R., Born H., Direct Marketing, Business Management Series, Fayetteville 1999, s. 1-33, www.attra.org/attra-pub/directmkt.html.
  2. Dziedzic S., Kierunki rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych na przykładzie województwa podkarpackiego, dysertacja nie opublikowana, Wrocław 2006.
  3. Hall Ch.R., Direct Marketing Guide for Producers of Fruits, Vegetables and Other Specialty Products, Agricultural Extension Service, The University of Tennessee, www.utextension.utk.edu/publications/pbfiles/PB1711.pdf, (29.08.2005).
  4. Kuhnert H., Wirthgen B., Die Bedeutung der Direktvermarktung als Einkommensalternative für landwirtschaftliche Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland - eine Situationsanalyse, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Reihe A: Angewandte Wissenschaft, Heft 460, Bonn 1997.
  5. Lotko K. i Kwoczała R., Tworzenie i rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w województwie opolskim, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, [red.] M. Gąsiorowski, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
  6. Recke G., Zenner S., Wirthgen B., Situation und Perspektiven der Direktvermarktung in der Bundesrepublik Deutschland, Forschungsbericht an das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Reihe A: Angewandte Wissenschaft, Heft 501, Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup 2004.
  7. Wirthgen B., Situation, Trends und Perspektiven der Direktvermarktung, [w:] Gemeinsame Direktvermarktung - erfolgreich gestalten, Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, BMELF, Bonn 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu