BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziedzic Sylwia (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Woźniak Leszek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Charakterystyka form sprzedaży bezpośredniej preferowanych przez podkarpackich producentów rolnych
Description of Direct Sales Forms That are Preferred by Subcarpathia Farmers
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 315-321, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Sprzedaż bezpośrednia, Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Przegląd literatury, Badania naukowe
Direct sales, Agricultural production, Arable farm, Literature review, Scientific research
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Przedstawiono przegląd cytowanych w literaturze zagranicznej definicji i typologii form sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych. Omówiono wyniki badań dotyczące form sprzedaży bezpośredniej preferowanych przez bezpośrednich sprzedawców z województwa podkarpackiego.

The article presents, as first in our country, a broad review of definitions quoted by foreign references as well as typology for direct sales forms of agricultural products. The second part of this article discusses the results of own research on direct sales forms that are preferred by Subcarpathia direct salers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziedzic S., Ziółkowski B., Bezpośrednia sprzedaż produktów rolniczych w opinii klientów, [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. Karwowski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  2. Dziedzic S., Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych na przykładzie gospodarstwa rolniczego z Niemiec, praca magisterska (nie publikowana), Rzeszów 2001.
  3. Lochte B., Ab-Hof-Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bonner Studie zur Wirtschaftssoziologie, Bd. 4, Verlag M. Wehle, Witterschlick, Bonn 1996.
  4. Lotko K. i Kwoczała R., Tworzenie i rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w województwie opolskim, [w.] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. Gąsiorowski M., Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
  5. Musiał W., Otoliński E., Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych w Austrii, "Wieś i Rolnictwo", 1997 nr 3 (96).
  6. Pichler G., Lebensmittel aus bäuerlichen Betrieben in Spannunsfeld zwischen Produzenten und Konsumenten, "Förderungsdienst", nr 5, 1993, cyt. za: Musiał W., Otoliński E., Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych w Austrii, "Wieś i Rolnictwo", 1997 nr 3(96).
  7. Runowski H., Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa 1996.
  8. Schultes N., Direktvermarktung von Rindfleisch als neuer Weg einer Distribution, dargestellt am Beispiel des Rheinlandes, Dissertation, Aus der Zentrumsabteilung für Lebensmittelhygiene und -mikrobiologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover 2003.
  9. Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G., Rynek rolny, nakładem autora, Poznań 1997.
  10. Wirthgen B., Maurer O., Direktvermarktung. Verarbeitung, Absatz, Rentabilität, Recht, Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu