BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Szybiga Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Źródła dostaw warzyw i owoców na rynki miast Dolnego Śląska
Origin of Fruit and Vegetables Deliveries on Urban Markets in Lower Silesia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 322-328, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Żywność, Produkcja rolna, Konsumpcja, Warzywa, Owoce
Food, Agricultural production, Consumption, Vegetables, Fruit
Note
summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Badania miały na celu określenia stopnia samowystarczalności województwa dolnośląskiego w zakresie zaopatrzenia w warzywa i owoce krajowe oraz źródeł zaopatrzenia takich podmiotów jak: jednostki handlowe, gastronomiczne oraz stołówki instytucji publicznych. Jednocześnie zidentyfikowano jednostki o największym udziale w zaopatrzeniu badanych placówek. Badania przeprowadzono w latach 2003-2004 na terenie trzech miast: Wrocławia, Oleśnicy i Lwówka Śląskiego, a pominięto rynki wiejskie i małomiasteczkowe, na których znaczna część konsumentów pozyskuje owoce i warzywa w ramach samozaopatrzenia. (fragment wstępu)

The paper presents fruit and vegetables production and consumption on the Lower Silesia selected towns territory. There was established the balance degree of market analyzed in the paper and the deficit level of products. Moreover, the deliveries of shops, gastronomy, and canteen of public institutions for fruit and vegetables structure were defined. There was observed the biggest share of the delivery wholesale market "Targpiast" in Wrocław. It was also confirmed that the Lower Silesia region was self-sufficient in the range of the distribution and deficient in the range of fruit and vegetables production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczewska-Sowińska K., Biesiada A., Dębicz R., Kotecki A., Sobkowicz P., Sosna I., Strzelecka K., Szewczuk A., Wolski K., Produkcja roślinna na Dolnym Śląsku na początku XXI wieku, [w:] Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska, red. A. Kotecki, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 2006.
  2. Rejman K., Świątkowska M., Świstak E., Model wyżywienia ludności Polski w roku 2005 r., Przemysł Spożywczy 2, 1998.
  3. "Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego" 2003, US, Wrocław 2003.
  4. Servolin C., Gospodarka rolna - między polityką a ekonomiką, "Wieś i Rolnictwo" 2005, nr 4 (129).
  5. Szybiga K., Dolny Śląsk jako region produkcji surowców rolnych, [w:] Działalność rolnicza oraz jej uwarunkowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, red. H. Kałuża, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003.
  6. Szybiga K., Szanse dolnośląskiego rynku owoców i warzyw w rozszerzonej Unii Europejskiej, [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu