BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Podział zysku a cash flow w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu
Correlation Between Profit Share and Cash Flow in Stabile Development of Agribusiness Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 329-336, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Spółki publiczne, Agrobiznes, Przemysł rolno-spożywczy, Spółki akcyjne, Przepływy pieniężne, Wskaźniki finansowe, Rozwój zrównoważony
Public companies, Agrobusiness, Agri-food industry, Joint stock companies, Cash flows, Financial indicators, Sustainable development
Note
summ.
Company
Jutrzenka S.A., Wawel S.A, Hoop S.A., Kruszwica S.A., Sokołów S.A, Ekodrob S.A., Pepees S.A, Mieszko S.A., Wilbo S.A, Grupa Żywiec S.A., Indykpol S.A., Polmos Lublin S.A, Polmos Białystok S.A., Polski Koncern Mięsny DUDA SA, Strzelec S.A.
, , , , , , , , , , , , , PKM DUDA SA,
Abstract
Omówiono wpływ decyzji o podziale zysku na przepływy pieniężne. Przedstawiono wyniki badań, których celem było udowodnienie, że wypłaty pieniężne z zysku stanowią niewielki udział w przepływach pieniężnych. Analizie poddano 15 spółek przemysłu rolno-spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w latach 2001-2004. Badaniu poddano wskaźniki płynności finansowej oraz wybrane elementy rachunku przepływów pieniężnych.

The research involved public companies operating in farm and food industry listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2001 -2004. The research hypothesis about low extent of cash disbursements from profits in cash flow statement was positively confirmed. It was concluded that the majority of agribusiness enterprises were taking decisions to reinvest profits. In one third of companies cash was disbursed as dividends, bonuses, and perks for employees. These companies were characterized by better then average profitability ratios and higher levels of liquidity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Franc-Dąbrowska J., Gospodarowanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych seria G, T. 92, Z. 2, Warszawa 2006.
  2. McManus I.D., Gwilym O., Payment history, past returns and the perform dividend stocks, "Managerial Finance" 2006 Vol. 32,1. 6.
  3. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
  4. Waślicki T., Podział zysku w spółkach kapitałowych, "Rachunkowość" 2006 nr 2.
  5. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, cz. 1 i cz. 2, OPO, Bydgoszcz 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu